Brieven

Niet-eren van de Russen begon onder Wilhelmina

De brief ‘Herdenk gesneuvelde Russen in Leusden’ (Opinie&Debat, 23 februari) is mij uit het hart gegrepen. Het bestuur van de Stichting Russisch Ereveld constateert terecht dat de Oranjes tot op heden weinig belangstelling hebben getoond voor het aandeel van de Russen in de bevrijding van Europa. Dat begon al met koningin Wilhelmina in Londen. In 1943, na de door de Russen gewonnen slag om Stalingrad, adviseerden minister-president Gerbrandy en minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens koningin Wilhelmina om Sovjetleider Stalin te feliciteren. Dat deden ze nogmaals in november 1943 bij het zilveren jubileum van de Russische revolutie van 1918. Wilhelmina weigerde. Slechts onder grote druk gaf zij toe en stuurde zij Stalin een schemerlamp van Delfts blauw. Eenzelfde exemplaar had zij eerder aan de Duitse keizer geschonken. Die lamp is nog in Huis Doorn te bezichtigen. Wilhelmina haatte de Russen, omdat die de Romanovs vermoord hadden. En haar grootmoeder, grootvorstin Anna Paulowna, de echtgenote van koning Willem II, was een Romanov. Wilhelmina en ook Juliana hebben jarenlang op het Haagse Voorhout een pension ondersteund waarin de gevluchte Russische adel onderdak vond. Ook in latere jaren hebben de Oranjes weinig oog gehad voor de offers die de Russen gebracht hebben voor onze uiteindelijke bevrijding. Eerherstel is dus meer dan gerechtvaardigd.

Bert van Nieuwenhuizen

Schrijver van Wilhelmina, vorstin op een te hoog voetstuk

Sluis en tunnel zijn één

In zijn prikkelende betoog schetst Johan Schaberg (Opinie&Debat, 23 februari) het beeld alsof er een cordon van samenzwerend stilzwijgen is opgetrokken rond de Amsterdamse wens voor een grotere zeesluis in IJmuiden.

In de openbare stukken van Rijkswaterstaat die de basis vormen voor de besluitvorming, zie ik een bevestiging van dat beeld. Zo ontbreekt aandacht voor de vraag welke plaats dit sluizencomplex moet innemen in een nationaal zeehavenbeleid. Nut en noodzaak worden slechts ontleend aan bescheiden bespiegelingen over de groei van scheepsafmetingen en daarmee samenhangende vervoerstromen.

Nog verontrustender vind ik dat wordt gezwegen over het feit dat de bovenzijde van de Velsertunnels is afgestemd op de diepte van de bestaande Noordersluis.

Heeft een grotere diepte voor de nieuwe sluis in dit licht wel zin, of ligt een vervolg met dure aanpassingen van in elk geval deze tunnels onder het Noordzeekanaal in het verschiet?

M.V. van Ginke

Winterswijk-Woold

Oud met voltooid leven

In het artikel Op de wachtlijst om te sterven (NRC Handelsblad, 26 februari) wordt aangegeven dat het onbekend is hoeveel ouderen er zijn die hun leven voltooid vinden. In 2011 zijn de resultaten gepubliceerd van een wetenschappelijk onderzoek naar doodswensen bij Nederlandse ouderen.

Hieruit blijkt dat 3,4% van de ouderen doodswensen heeft, van wie 0,8% met acute doodswensen. Bij een bevolkingsprognose van 3,0 miljoen 65-plussers in 2015 gaat het om 100.000 ouderen met doodswensen, van wie 24.000 ouderen met acute doodswensen.

De meeste van hen zetten hun doodswensen niet in daden om, deels omdat zij zelfdoding te belastend voor anderen vinden. Maar ook omdat de meeste ouderen geen mogelijkheden zien om hun leven op een waardige wijze te beëindigen. Zij vinden dat de ‘pil van Drion’ er moet komen. Zij zien dat als een uitkomst voor hun situatie, nu of in de toekomst.

Wouter Beekman

Lid initiatiefgroep Uit Vrije Wil

Naarden

    • Bert van Nieuwenhuizen
    • Wouter Beekman
    • M.V. van Ginke