Brieven

Vleesverdediging

In het artikel Vleesverdediging van Karel Knip (Wetenschapsbijlage, 23/24 februari) staat dat er grote delen van het aardoppervlak zijn ‘waar niets anders groeien wil dan wat dun gras’. Het is niet helemaal duidelijk of deze zin van de aangehaalde Joost van Kasteren komt en ook ondersteund wordt door Karel Knip; in ieder geval wordt dit versterkt door de foto van een kaal landschap in Mongolië. De uitspraak geeft naar mijn mening een zeer verkeerd beeld. De aarde bevat zo’n 2 miljard hectare gedegradeerd land, waar wél iets zou kunnen groeien. Daarvoor is echter eco-restauratie nodig, door het planten van onder andere bomen. Of dit economisch rendabel is of niet staat hier even los van, er kan daar van alles groeien. Alleen een gebied als de echte Sahara met zandduinen, is een uitdaging. Maar 5.600 jaar geleden was de Sahara groen en men is er nog niet helemaal uit hoe het gebied gedegradeerd is. Zulke droge gebieden zijn wel erg kwetsbaar, maar dat er niks kan groeien is een niet onderbouwde stelling.

Een tegenvoorbeeld kan gevonden worden met Google Maps. Libanon plant zo’n 2 miljoen bomen per jaar. Dat is een halve boom per persoon per jaar. Met de bedoeling de bosbedekking van de huidige 13 procent naar 20 procent in 2020 te krijgen – het was ooit 50 procent. Op Google Maps kun je dit zien. Selecteer de plaats Mimes, kies de satellietoptie, en zoom dan verder in. Ten noorden ervan zijn bomen te zien. De regelmatige afstand tussen de bomen verraadt dat het hier om aangeplante exemplaren gaat. Ook op drogere, meer uitdagende plaatsen kan er nog steeds iets groeien. Kijk bijvoorbeeld iets ten zuiden van Aarsal. Oppervlakkig kijkend zou je kunnen concluderen dat “hier niks groeit”. Maar zoom in, en die gedachte wordt hard weerlegd.

Lucas Kruijswijk

Eindhoven

Mohammed preekte

Op de voorpagina van de Wetenschapsbijlage van 16/17 februari staat de kop: Waar preekte Mohammed? Ik vraag me af of dit niet moet zijn: Waar predikte Mohammed? Het werkwoord prediken staat volgens mij méér dan het werkwoord preken voor het begrip ‘verspreiden van de boodschap’. Denk bijvoorbeeld aan de apostelen van Jezus die er opuit trokken om te prediken, net als Mohammed. ‘Preken’ heeft volgens mij toch vooral een ‘kerkse’ betekenis.

Jos Bruls

’s Hertogenbosch

C2000-netwerk

In de Wetenschapsbijlage van 16/17 februari wordt in het artikel Bellen zonder netwerk gemeld dat bij onderzoek naar het disfunctioneren van het C2000-netwerk er steevast uitrolt dat ‘agenten de kanalen van C2000 niet correct hebben ingezet’. Dit is klinkklare nonsens. Het is een slap excuus voor wat in feite gewoon een ontwerpfout is. Als docent Interaction Design op de Hogeschool Leeuwarden zou ik zulke ontwerpfouten misschien in de propedeuse van mijn studenten accepteren, maar in de hoofdfase zou een project op zo’n essentieel onderdeel al kunnen worden afgekeurd.

Sjef Smeets

Groningen

Zwerfkatten (3)

In het artikel Miljarden dode vogeltjes per jaar (Wetenschapsbijlage, 2/3 februari) wordt ten onrechte het beeld van de kat als grote vogelmoordenaar geschetst. Ik woon zelf op het Duitse platteland en heb talloze keren zwerfkatten voorbij zien draven met een muis in hun bek. Welgeteld twee keer heb ik hen met een vogel betrapt. Als ze al vogels vangen zijn het meestal zwakke, zieke of gewonde vogels, of jonge vogels die nog niet goed kunnen vliegen. Door het wegvangen van gebrekkige vogels en reduceren van het broedoverschot verhinderen katten dat besmettelijke ziektes zich onder de rest van de vogelpopulatie kunnen verspreiden. Bovendien is de kat voor de muizenvangst van zeer groot belang. Kunnen we de kat nu niet die ene vogel vergeven tegenover het goede werk dat zij doet om ons voor een enorme muizenplaag te behoeden?

Karen Friederich

Walchum, Duitsland