Vrijspraak Libiër om Schipholbrand

De aanstichter van de Schipholbrand is door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken. In oktober 2005 overleden 11 mensen en raakten 15 mensen gewond na een brand in een detentie- en uitzetcentrum op Schiphol.

Het hof gaat uit van het scenario waarbij de Libische verdachte de brand wel heeft veroorzaakt, door een sjekkie in de richting van de prullenbak te schieten en te gaan slapen. Maar het hof vindt niet dat hij in juridische zin de opzet had brand te stichten. Zo gebruikte hij zelfdovende vloei en schoot hij het sjekkie weg, 30 tot 60 seconden nadat hij het laatste trekje had genomen. De kans dat dan brand ontstaat, beoordeelt het hof als „gering”. Volgens het hof waren er geen aanwijzingen dat „de verdachte levensmoe was” en zijn eigen dood „op de koop toe nam”. De verdachte heeft de gevolgen van het wegschieten van die peuk volgens het hof „niet kunnen of moeten voorzien”.

Met dit arrest komt een einde aan een jarenlang slepende juridische procedure. De Libische verdachte werd in eerste instantie veroordeeld door de Haagse rechtbank op 15 juni 2007 wegens opzettelijke brandstichting met de dood van 11 personen als gevolg. Hij kreeg daarvoor drie jaar gevangenisstraf opgelegd. In hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam is de verdachte op 3 september 2009 veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf. Het hof in Amsterdam achtte wel bewezen dat de verdachte de brand opzettelijk had gesticht, maar hield hem niet verantwoordelijk voor de dood van de 11 personen. Op 14 december 2010 heeft de Hoge Raad dit arrest vernietigd en de zaak verwezen naar het hof in Den Haag. Dat heeft nu arrest gewezen in lijn met de aanwijzingen van de Hoge Raad. De Libiër is in 2009 op het vliegtuig naar zijn geboorteland gezet. Hij is tot ‘ongewenst vreemdeling’ verklaard.

Wie hoofdverantwoordelijk is voor de 11 doden, staat vast sinds het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2006: de overheid. De Dienst Justitiële Inrichtingen, de Rijksgebouwendienst en de gemeente Haarlemmermeer hadden het cellen complex nooit mogen laten bouwen. Met beter voorbereide bewakers hadden er geen of minder slachtoffers hoeven vallen.