Stellingen

Ouder worden is de belangrijkste risicofactor voor sterfte, de andere risicofactoren worden met het ouder worden steeds minder belangrijk.

K.J.J. van Hateren

Rijksuniversiteit Groningen