Screening op borstkanker is nuttig

Vrouwen die meedoen aan het bevolkingsonderzoek naar borstkanker halveren het gevaar dat ze aan deze ziekte overlijden, vergeleken met vrouwen die niet meedoen (ongeveer eenvijfde van de doelgroep). Dat schrijven Nijmeegse en Rotterdamse onderzoekers vandaag in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Jaarlijks ondergaan in Nederland circa 900.000 vrouwen in de leeftijd van 50 tot 75 jaar een zogeheten mammografie in het kader van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker. Bij meer dan 5.000 vrouwen (0,6 procent) wordt een tumor gevonden. Meestal is het gezwel nog klein, wat volgens veel onderzoek gunstig is voor de prognose. Daar staat tegenover dat veel vrouwen (in Nederland jaarlijks ruim 17.000) nodeloos ongerust zijn gemaakt als zij worden doorgestuurd voor nader onderzoek. Bij 70 procent van hen blijkt het uiteindelijk vals alarm.

De nieuwe bevindingen vallen middenin een internationale discussie over de vraag of screeningsprogramma’s voor borstkanker überhaupt moeten doorgaan. In een enquête onder artsen in het medische vakblad The New England Journal of Medicine deze week blijkt dat ruim een kwart van de artsen in Europa geen voorstander meer is van screening. In de Verenigde Staten ziet daarentegen slechts 13 procent van de artsen het nut van regelmatig onderzoek niet in.