Obama: bezuinigingen zijn dom, maar land gaat er niet aan ten onder

Deze bezuinigingsoperatie is ‘dom’, maar het land gaat er niet aan ten onder. Dat zei Obama zojuist in reactie op de vannacht in werking getreden ‘sequester’, de grootste, vooraf vastgelegde bezuinigingsoperatie in de recente Amerikaanse geschiedenis.

Foto EPA / Shawn Thew
Foto EPA / Shawn Thew

Deze bezuinigingsoperatie is ‘dom’, maar het land gaat er niet aan ten onder. Dat zei Obama zojuist in reactie op de vannacht in werking getreden ‘sequester’. Het komende jaar moet de Amerikaanse regering een bedrag van 85 miljard dollar bezuinigen, ruim 2 procent van het federale begroting. De komende tien jaar moet dat bedrag uitkomen op 1,2 biljoen dollar.

De leiders van het Amerikaanse Congres werden het gisteren niet eens over een plan om de staatsschuld te verlagen. Obama verwacht dat er nog weken of maanden overheen gaan totdat er een alternatief is gevonden voor de miljardenoperatie.

Onze correspondent Guus Valk vandaag in NRC:

Het gaat om de grootste, vooraf vastgelegde bezuinigingsoperatie in de recente Amerikaanse geschiedenis – een gevolg van de voortdurende patstelling tussen regering en Republikeinen over de aanpak van het Amerikaanse begrotingstekort.

Het ministerie van Defensie wordt het zwaarst getroffen, maar ook onderwijs, milieubeheer en de gezondheidszorg krijgen klappen. Het Witte Huis heeft per staat berekend wat de gevolgen zullen zijn als er niet alsnog een politieke oplossing komt. In Florida dreigen bijvoorbeeld 750 leraren te worden ontslagen, er is geen geld meer voor hun salaris. 6.250 studenten uit gezinnen met lagere inkomens krijgen geen subsidie meer. De salarissen van 31.000 (burger)medewerkers van Defensie worden opgeschort. Vaccinaties voor 7.450 kinderen gaan niet door. Milieubeheer moet 5,2 miljoen dollar inleveren.

Obama ontving de leiders van de Democratische en Republikeinse Partij in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden op het Witte Huis om op het laatste moment nog tot een akkoord te komen. Maar dat liep, zoals verwacht, op niets uit. Obama gaf de Republikeinen de schuld van de mislukking. Zij zouden zich niet alleen verzetten tegen belastingverhogingen, maar ook niet bereid zijn “schadelijke mazen” in de belastingwetgeving te dichten.

De maatregel werd gezien als een stok achter de deur

De automatische miljardenbezuinigingen die de Verenigde Staten nu te wachten staan, zijn het gevolg van een wet die twee jaar geleden werd aangenomen. De verwachting was toen dat de politici in het Congres zich genoopt zouden zien tot overeenstemming te komen, omdat de gevolgen van de bezuinigingen fors zijn.

Op 27 maart loopt een soortgelijke deadline af, die zes maanden geleden was afgesproken. Als er op die dag geen akkoord is, dreigen nog ernstiger gevolgen. Verscheidene overheidsdiensten moeten dan waarschijnlijk tijdelijk de deuren sluiten.

Een deel uit de persconferentie:

De politici nemen een ‘gecalculeerd risico’

De Republikeinse leider John Boehner en president Obama nemen een “gecalculeerd risico” en hebben daarom nauwelijks onderhandeld, aldus Guus Valk. Boehner wil laten zien dat zijn partij principieel tegen belastingverhoging is, nadat hij in december een republikeinse doodzonde beging door wél in te stemmen met hogere belastingen. En ook Obama komt de sequester niet helemaal ongelegen. Valk:

“Het brengt hem in de positie dat hij vanuit het Witte Huis oppositie kan voeren. Obama weet dat de overgrote meerderheid van de Amerikanen woedend is over de bezuinigingen. Hij weet ook wie daar de schuld van krijgen: de Republikeinen. Tweederde van de Amerikanen keurt het gedrag van de Republikeinen af, onder conservatieve kiezers is dat percentage 50. Van de Democratische kiezers is 88 procent tevreden over Obama’s houding, ook nu het betekent dat de bezuinigingen in werking treden. De Republikeinen, is Obama’s inschatting, zullen een overwinning vieren die in werkelijkheid een grote nederlaag is.”