Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

De 4,3 miljard aan extra bezuinigingen en lastenverzwaringen op een rijtje

DEN HAAG - Premier Rutte en minister Dijsselbloem voorafgaand aan het debat over het rapport van de Europese Raad over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie. ANP REMKO DE WAAL
DEN HAAG - Premier Rutte en minister Dijsselbloem voorafgaand aan het debat over het rapport van de Europese Raad over de toekomst van de Economische en Monetaire Unie. ANP REMKO DE WAAL Foto ANP / Remko de Waal

Een nullijn voor ambtenaren. Een nullijn in de zorg. Belastingschijven bevriezen. Het kabinet gaat 4,3 miljard euro extra bezuinigen in 2014. Lees hier welke bezuinigingen en lastenverzwaringen het kabinet wil doorvoeren.

Het pakket leidt tot koopkrachtverlies voor vrijwel alle huishoudens.

 • Extra jaar nullijn voor ambtenaren.
  Opbrengst: 1 miljard euro.
 • Vrijwillige nullijn in de zorg (inzet is tweeënhalf jaar).
  Opbrengst: 1 miljard euro.
 • Bevriezen van de belastingschijven en heffingskortingen.
  Opbrengst: 1,1 miljard euro.
 • De crisisheffing, waarbij werkgevers een heffing betalen op lonen van meer dan 150.000 euro, blijft in 2014 bestaan.
  Opbrengst 500 miljoen euro.
 • Geld dat gereserveerd was voor lastenverlichting voor bedrijven (ter compensatie van vergroeningsmaatregelen) wordt ingezet om het begrotingstekort terug te dringen.
  Opbrengst: 640 miljoen euro.
 • Geen inflatiecorrectie voor prijsgevoelige overheidsuitgaven.
  Opbrengst: 700 miljoen euro.
 • Bezuinigingen op het gemeente- en provinciefonds.
  Opbrengst: 200 miljoen euro.

Daarnaast de volgende investeringen:

 • Jaarlijks 300 miljoen euro om het koopkrachtverlies van mensen met een laag inkomen te beperken.
 • Ook is er in 2014 500 miljoen euro beschikbaar voor een investeringspakket dat de economie moet aanjagen.

Dit alles zou ertoe moeten leiden dat het begrotingstekort volgend jaar en verder binnen de Europese grens van 3 procent van het bruto binnenlands product komt.

‘Druk op kabinet om akkoord te sluiten met sociale partners’

NRC-politiek redacteur Erik van der Walle in een reactie:

De centrale boodschap van Rutte was: dit zijn de voorstellen, over alles kan worden onderhandeld, als het bedrag onder de streep maar niet verandert. Rutte toonde zich zeer bereidwillig.

Dijsselbloem benadrukte vandaag vooral dat het om een gelijkmatig pakket gaat. Iedereen wordt erdoor geraakt, maar het is verdedigbaar, zei hij. Als de vrijwillige nullijn niet wordt geaccepteerd dan is het alternatief dat er gesneden moet worden, en dat kost banen. De nullijn in ruil voor banenbehoud dus.

Rutte en Dijsselbloem doen er alles aan om uit te stralen dat ze niet geschrokken zijn van de negatieve reacties die tot dusver zijn losgekomen op de uitgelekte plannen. Beiden zijn opvallend optimistisch over het sluiten van een nieuw sociaal akkoord, ondanks alle harde woorden van vakbeweging en oppositiepartijen in de media. Ook gaf Dijsselbloem aan dat hij constructieve, verkennende gesprekken heeft gevoerd met de oppositie. Die reacties horen allemaal bij het politieke spel. Slechts bij één fractie - de PVV - mag hij niet terugkomen, grapte hij vanmiddag nog.

Het kabinet gaat nu eerst de komende twee weken om tafel met de sociale partners. Er ligt aardig wat druk op voor het kabinet om dit overleg te laten slagen, omdat het makkelijker is om met een akkoord op zak naar de Kamer te gaan. Dan is het de beurt aan de oppositie om de kabinetsplannen al of niet te steunen.

Kan het kabinet deze plannen zomaar doorvoeren?
Zeker niet, want voor uitvoering van de plannen is de steun van een deel van de oppositie nodig. Heb kabinet beschikt namelijk niet over een meerderheid in de Eerste Kamer, waardoor eerder uitgebreide onderhandelingen over een pakket maatregelen voor de woningmarkt noodzakelijk waren. De kans dat het kabinet nu opnieuw met de oppositiepartijen om de tafel moet is groot. Daarom voerde minister van Financiën deze week al “constructieve” verkennende gesprekken met de oppositie.

Extra complicatie is dat de oppositie gisteren en vanochtend bepaald niet enthousiast reageerde op de uitgelekte voorstellen van het kabinet. ChristenUnie-fractievoorzitter Arie Slob, die met het kabinet het woonakkoord sloot, sprak van “bijeen geharkte bezuinigingen, zonder kop en staart”. Ook het CDA, dat tegen hogere belastingen is vanwege de gevolgen voor het economisch herstel, is kritisch.

Lees hieronder de Kamerbrief waarin minister Dijsselbloem de Tweede Kamer informeert over het aanvullende bezuinigingspakket: