Kabinet verzwaart lasten in 2014, oppositie wijst Oranjeakkoord af

nederland, Den Haag, 1-3-2013. Foto Maarten Hartman. Wilders loopt met protestbord en met zijn fractie over Het Binnenhof op weg naar de toegangsdeur van de Ministerraad.bij de ingang paseert Minister Timmermans en gat naar binnen.
nederland, Den Haag, 1-3-2013. Foto Maarten Hartman. Wilders loopt met protestbord en met zijn fractie over Het Binnenhof op weg naar de toegangsdeur van de Ministerraad.bij de ingang paseert Minister Timmermans en gat naar binnen.

De crisisheffing voor bedrijven blijft volgend jaar bestaan. De heffing, die maximaal zo’n 500 miljoen euro oplevert, maakt deel uit van de voorstellen van het kabinet om de begroting voor 2014 op orde te krijgen. Dat bevestigen bronnen rond het kabinet.

Het kabinet komt naar verwachting vandaag met een pakket bezuinigingen en lastenverzwaringen dat komend jaar bijna 4,5 miljard euro aan extra bezuinigingen kan opleveren. De andere voorstellen zijn een hogere inkomstenbelasting (1,1 miljard), een nullijn voor inkomens in de zorg en bij de overheid (2 miljard) en het snijden in ministeries (700 miljoen). De eerste reacties van de oppositie zijn zeer negatief.

Naast de crisisheffing, waarbij werkgevers een heffing betalen op lonen van meer dan 150.000 euro, wil het kabinet ook een geplande lastenverlichting van 640 miljoen voor het bedrijfsleven terugdraaien. De crisisheffing zou eenmalig zijn en wordt nu minimaal een jaar verlengd.

Een deel van de bezuinigingen komt ten goede aan de laagste inkomens (300 miljoen) en investeringen in de wegenbouw (500 miljoen) .

Gisteren werd uit prognoses van het Centraal Planbureau duidelijk dat er extra bezuinigd moet worden. Zonder ingrijpen stevent het kabinet af op een begrotingstekort van 3,4 procent in 2014. Ruim boven het Europese maximum van 3 procent.

Bronnen rond het kabinet benadrukken dat het om voorstellen gaat waarop de oppositie nog invloed kan uitoefenen. Een deel van die oppositie moet het kabinet aan een meerderheid in de Eerste Kamer helpen. De oppositie is uiterst kritisch over de mogelijke bezuinigingen die gisteren voor een deel uitlekten. „Bijeengeharkte bezuinigingen, zonder kop en staart”, zegt Arie Slob van ChristenUnie vanochtend in een reactie. Ook CDA, dat sowieso tegen tegen hogere belastingen is, en D66 toonden zich erg kritisch.

Het kabinet moet vóór 1 mei de hoofdlijnen van de begroting voor komend jaar naar de Europese Commissie sturen. Inzet is dan om het maximale overheidstekort van 3 procent niet te overschrijden. „Ik beschouw het maar als een voorzet”, zegt Slob. „Van het kabinet verwacht ik een visie, waarbij het vervolgens draagvlak zoekt. Dan kan je ook mensen winnen; op deze manier voed je alleen maar het wantrouwen tegen de maatregelen”.

Volgens CDA-leider Sybrand van Haersma Buma richt het kabinet zich vooral op belastingverhoging. „Dat is de verkeerde visie. Iedere euro belastingverhoging betekent minder werk.”

Alexander Pechtold (D66) verwijt het kabinet „een jojo-beleid”. Zo werden eerder de investeringen in de wegenbouw teruggeschroefd. „Na ruim honderd dagen heeft het kabinet nog geen idee hoe de plannen door de politiek aanvaard te krijgen en zaken te doen met de sociale partners”, zegt Pechtold, die onlangs met ChristenUnie en SGP met het kabinet het woonakkoord sloot.

Het kabinet hoopt voor 1 april een akkoord te sluiten met de sociale partners. Premier Rutte sprak gisteren met een van de hoofdrolspelers, FNV-leider Ton Heerts in een café in Den Bosch. Tot echte onderhandelingen tussen werkgevers, werknemers en kabinet is het nog niet gekomen, want de drie partijen zijn in afwachting van de FNV die vandaag de inzet bespreekt met haar leden en vanaf maandag formeel mandaat moet krijgen. Het ledenparlement van de FNV wordt vanmiddag door Heerts bijgepraat over de bezuinigingsplannen van het kabinet. De Stichting van de Arbeid, het Haagse overlegorgaan van sociale partners, reageert naar verwachting vandaag op de bezuinigingsplannen, zei hij.

FNV Ledenparlement: pagina 26-27