Vakbonden accepteren bezuinigingsplannen kabinet niet

De vakbonden zijn uiterst kritisch over het pakket aan extra bezuinigingen voor 2014 dat het kabinet vanmiddag presenteerde. Premier Mark Rutte zei dat hij de steun van de vakbonden zeer belangrijk vindt, maar vooralsnog noemen die de plannen volgens Novum onacceptabel. Met name de nullijn voor ambtenaren en zorgpersoneel valt verkeerd.

Nog een jaar nullijn voor ambtenaren en zorgmedewerkers is onacceptabel, zegt vakbond Abvakabo FNV. Ook CNV Publieke Zaak zegt deze plannen niet te accepteren. De plannen betekenen een flinke lastenverzwaring. AbvakaboFNV:

“Deze werknemers hebben de afgelopen jaren al zwaar aan koopkracht ingeleverd. De bezuinigingsplannen zullen de Nederlandse economie alleen maar verder doen verslechteren en de werkloosheid doen stijgen.”

CNV-voorzitter Jaap Smit, met wie het kabinet moet onderhandelen om tot een sociaal akkoord te komen, mist in de plannen het perspectief voor de lange termijn. Hij wil dat het kabinet zorgt voor meer werk, minder flexbanen en een goede werkloosheidsuitkering. “De nu gepresenteerde extra kabinetsvoorstellen bemoeilijken het sociaal overleg”, zegt Smit. Het CNV wil dat er alternatieven komen voor de nullijn.

Ton Heerts, voorzitter van vakcentrale FNV in Beweging wijst het extra bezuinigingspakket “met kracht” af:

“Het domste wat je nu kunt doen is nog meer miljarden bezuinigen dan ze al deden. Hiermee help je de economie om zeep. Dit pakket aan maatregelen heeft gevolgen voor de verkennende gesprekken die werkgevers en werknemers zijn aangegaan met het kabinet.”

Kabinet wil twee miljard bezuinigen met de nullijn

Het kabinet wil volgend jaar 4,3 miljard euro extra bezuinigen. Daarvoor wil het een extra jaar nullijn voor ambtenaren instellen, en een ‘vrijwilige nullijn in de zorg’ van 2,5 jaar. Dit betekent dat geen ruimte wordt geboden voor een loonstijging in deze sectoren, zodat de jaarlijkse loonbijstelling ingehouden kan worden (de budgettaire nullijn). Deze maatregelen moeten twee miljard euro opleveren.

Het kabinet wil snel een sociaal akkoord sluiten met de werkgevers en werknemersorganisaties. “Ik hoop van harte dat we met elkaar aan tafel komen en kunnen onderhandelen”, zei Rutte daarover vanmiddag. Het kabinet wil dit akkoord sluiten voordat met de oppositiepartijen wordt onderhandeld over de bezuinigingen. Een breed draagvlak onder de sociale partners lijkt met deze eerste kritische reacties moeilijk te gaan worden.

Loopt het overleg met de sociale partners op niets uit, dan worden de gesprekken met de oppositie al eerder aangeknoopt. Het kabinet moet voor 1 mei aan Brussel laten weten hoe de begroting voor volgend jaar er op hoofdlijnen uitziet.