Effect is klein; liever innovatie

Ergens heeft de vragensteller wel een punt. Van alle crises die op ons af komen, is de klimaatcrisis het meest urgent en het meest bedreigend voor ons voortbestaan. Het groeitempo van de CO2-uitstoot wordt bepaald door de groei van de wereldbevolking plus de groei van de wereldeconomie. Die toename van CO2 kan in de huidige situatie alleen geremd worden door technologische ontwikkelingen die onze productie schoner maken. Een minder snelle groei of zelfs afname van de wereldbevolking zou dus zeer welkom zijn.

Niet dat het werkelijk iets oplevert op langere termijn: ook met een wereldbevolking van bijvoorbeeld 4 miljard raken de voorraden een keer op. Het geeft ons alleen wat meer tijd om over alternatieven na te denken.

De vraag is of wij in Nederland iets kunnen betekenen op dit vlak. Volgens het CBS groeit onze bevolking de komende 27 jaar met ongeveer één miljoen. Als we dat zouden kunnen halveren, zijn er dus 500.000 minder wereldburgers die een ecologische footprint achterlaten. Daar redden we het niet mee natuurlijk.

Je kunt het goede voorbeeld willen geven in hoop op navolging elders, maar persoonlijk zou ik het geld dat de vragensteller wil uittrekken voor zijn belastingmaatregel liever investeren in innovatiebeleid. Als Nederlandse bedrijven in staat zijn om een wezenlijke bijdrage te leveren aan het reduceren van de energie- en materiaalintensiteit van hun productie, levert dat schone technologie op die door bedrijven in de hele wereld geadopteerd kan worden.

Dat geeft een veel grotere multiplier aan de CO2-reductie dan een afname van de bevolkingsgroei in Nederland. Bovendien zal het onze economie ook geen windeieren leggen. Het is dan wel zaak dat we als bedrijfsleven én overheid gezamenlijk alle zeilen bij gaan zetten om dit soort innovaties op gang te brengen. Hoogste tijd voor een duurzame economische toekomstvisie dus!

Heeft u ook een vraag? Mail naar groen@nrc.nl of twitter @GroenNRC. Foto’s Thomas Bokeloh