Domme mensen worden nooit boer

Nergens is het leven beter dan op het platteland. De mensen zijn er vriendelijker dan in de stad, en de saamhorigheid is veel groter. Toch?

Het is feest in de Achterhoek. Vandaag bezoekt koningin Beatrix in het dorp Toldijk de feestelijkheden bij het honderdjarig bestaan van de Plattelands Jongeren Gelderland, een organisatie die zich sterk maakt voor „het verbeteren van de leefbaarheid en de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren die zich op het platteland bevinden”. Reuzetrots zijn de jongeren dat de koningin de gang naar de Achterhoek heeft willen maken. Want het platteland lééft, zeggen ze hier. Het succes van een televisieprogramma als Boer zoekt vrouw bewijst hoe diep het verlangen van Nederlanders naar het boerenleven is. En er mag op het platteland dan sprake zijn van bevolkingskrimp door gebrek aan banen, de saamhorigheid maakt veel goed. Naoberschap, noemen ze dat.