Brieven

Plofkip blijft wereldwijd explosief doorgroeien

De conclusie dat de plofkip uit Nederland verdwijnt is voorbarig (NRC Handelsblad, 27 februari).

Veel Nederlandse kippenboeren willen goedkope kip blijven leveren aan het buitenland en daarom zullen zeker niet alle vleeskuikenhouders de nieuwe normen overnemen. Zolang ze zich aan de minimale Europese regels houden, let niets hen te blijven werken zoals ze nu doen. Dat betekent: kippen die met z’n twintigen op een vierkante meter leven, in de stank van hun eigen uitwerpselen staan, snel groeien en een grote kans hebben op hartfalen: plofkippen, met andere woorden.

In tegenstelling tot in Nederland is de plofkip, als een van de ergste uitwassen van de vee-industrie, wereldwijd aan een opmars bezig. In de Oekraïne bijvoorbeeld wordt met internationale financiële steun gebouwd aan een gigantische vleeskuikenfabriek, waar jaarlijks 111 miljoen kuikens geproduceerd zullen worden. Deze gigastal alleen levert meer dan 20% van de hele Nederlandse jaarproductie.

Minstens zo erg is dat de groeiende vleeskippenindustrie buiten de EU zich niet aan de Europese regels hoeft te houden. Hoe minimaal die ook zijn: ze bieden de dieren wel enige bescherming tegen de ergste uitbuiting. Zo is er een Nederlands (!) bedrijf dat zich er niet voor schaamt kooien, die vergelijkbaar zijn met de beruchte legbatterij, te te leveren aan iedereen die ervoor betaalt.

In de EU zijn deze kooien, die in lagen boven elkaar staan, niet toegestaan, omdat de dieren geen strooisel krijgen. In de Arabische wereld en in Rusland vinden ze gretig aftrek.

Hoe goed we in Nederland ook ons best doen om paal en perk te stellen aan de ergste praktijken van de vee-industrie, wereldwijd is de grootschalige, industriële veehouderij in opmars. Dat is rampzalig. Dat de Nederlandse supermarkten nu normen willen voor diervriendelijkere en duurzamere kip is een stap in de goede richting.

Maar er is meer nodig om wereldwijd te komen tot een veehouderij die dieren behandelt met compassie en respect, en die een bijdrage levert aan gezond en betaalbaar voedsel voor iedereen.

Geert Laugs

Directeur Compassion in World Farming Nederland, Nijmegen