Akkoord blijft uit, dus VS moeten miljarden bezuinigen - ‘gecalculeerd risico’

In het Capitool in Washington, waar het Amerikaanse Congres zetelt, kwamen de politieke leiders niet tot een akkoord om de automatische bezuinigingen af te wenden.
In het Capitool in Washington, waar het Amerikaanse Congres zetelt, kwamen de politieke leiders niet tot een akkoord om de automatische bezuinigingen af te wenden. Foto AFP / Saul Loeb

In de Verenigde Staten zijn de Democraten en Republikeinen er niet in geslaagd een compromis te sluiten over het terugdringen van het begrotingstekort. Daarom gaat vandaag een reeks automatische bezuinigingen in, de zogenoemde sequester.

Het komende jaar moet de Amerikaanse regering een bedrag van 85 miljard dollar bezuinigen, ruim 2 procent van de totale federale begroting. De komende tien jaar moet dat bedrag zijn opgelopen tot 1,2 biljoen dollar.

Niemand zit te wachten op de financiële lijfstraf…

Het pakket bezuinigingen werd in 2011 opgesteld door het Witte Huis en het Congres om het begrotingstekort in de toekomst terug te dringen. Het werd gezien als een stok achter de deur, omdat het om bezuinigingen gaat waar beide partijen huiverig voor zijn: de Republikeinen willen niet in defensie snijden en de Democraten zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid.

Economen stellen dat de bezuinigingen de komenden jaren honderdduizenden banen gaan kosten. Daarnaast zal het de economische herstel in het land afremmen. Niemand zit dus te wachten op de financiële lijfstraf, maar toch slaagden de Republikeinen en Democraten er niet in om een akkoord te bereiken.

…maar de politici nemen een ‘gecalculeerd risico’

De Republikeinse leider John Boehner en president Obama nemen een “gecalculeerd risico” en hebben daarom nauwelijks onderhandeld, schrijft NRC-correspondent Guus Valk vanmiddag in de krant. Boehner wil laten zien dat zijn partij principieel tegen belastingverhoging is, nadat hij in december een republikeinse doodzonde beging door wél in te stemmen met hogere belastingen. En ook Obama komt de sequester niet helemaal ongelegen. Valk:

“Het brengt hem in de positie dat hij vanuit het Witte Huis oppositie kan voeren. Obama weet dat de overgrote meerderheid van de Amerikanen woedend is over de bezuinigingen. Hij weet ook wie daar de schuld van krijgen: de Republikeinen. Tweederde van de Amerikanen keurt het gedrag van de Republikeinen af, onder conservatieve kiezers is dat percentage 50. Van de Democratische kiezers is 88 procent tevreden over Obama’s houding, ook nu het betekent dat de bezuinigingen in werking treden. De Republikeinen, is Obama’s inschatting, zullen een overwinning vieren die in werkelijkheid een grote nederlaag is.”

De sequester kan alsnog afgewend worden, zoals ook het probleem rond de begrotingsafgrond begin dit jaar pas na het verstrijken van de deadline met een compromis werd opgelost. Mogelijk worden in het Witte Huis vandaag nog deelcompromissen gesloten om wat scherpe randjes van de sequester te halen, maar, zo schrijft Valk, beide partijen hebben nu weinig belang bij een compromis.