Vandaag CPB-cijfers. Hoeveel moet er nu weer bezuinigd worden?

Den Haag, 26 februari 2013. EK, plenair, debat inz rapport Van Rompuy met premier Rutte en minister Dijsselbloem over rapport vrz Europese Raad over toekomst van Economische en Monetaire Unie en uitwerking van de in het rapport gedane voorstellen Foto : ANP/MARTIJN BEEKMAN
Den Haag, 26 februari 2013. EK, plenair, debat inz rapport Van Rompuy met premier Rutte en minister Dijsselbloem over rapport vrz Europese Raad over toekomst van Economische en Monetaire Unie en uitwerking van de in het rapport gedane voorstellen Foto : ANP/MARTIJN BEEKMAN Dijsselbloem moet de komende tijd steun vinden in de Eerste Kamer voor extra bezuinigingen. Foto ANP / Martijn Beekman

Oké, dat het begrotingstekort dit en volgend jaar boven de Brusselse norm van 3 procent uit gaat komen is helder. Hoe hoog het tekort precies uitvalt, horen we straks rond 9.00 uur wanneer het Centraal Planbureau met ongetwijfeld sombere voorspellingen voor 2013 en 2014 naar buiten komt. Grote vraag: hoeveel moet er nu weer bezuinigd worden?

Het zit niet mee dezer dagen. Het vertrouwen van consumenten heeft een historisch dieptepunt bereikt. Bedrijven investeerden minder en de werkloosheid is sterk gestegen. Ook de ‘triple dip’ is een feit: de derde recessie (twee opeenvolgende kwartalen van krimp) in drie jaar tijd. En nu moet er dus extra gesneden worden. Althans, als het kabinet aan de Europese eisen wil voldoen. En dat wil het.

De CPB-cijfers

Het CPB komt zo meteen met een belangrijke cijfertabel naar buiten, vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2013 (CEP). In het CEP schetst het bureau de verwachte economische ontwikkeling voor dit en het volgende jaar. De cijfers vormen de wettelijke basis voor de begroting van het kabinet voor het volgende begrotingsjaar. Er hangt dus aardig wat vanaf.

Dijsselbloem op bezoek bij Roemer van de SP. Foto ANP / Martijn BeekmanDijsselbloem op bezoek bij Roemer van de SP. Foto ANP / Martijn Beekman

Het begrotingstekort

Het Nederlandse overheidstekort komt dit jaar uit op 3,6 procent van het bruto binnenlands product en bij ongewijzigd beleid is dat ook het geval in 2014, voorspelde de Europese Commissie afgelopen vrijdag al. De prognoses van het CPB zullen daar vermoedelijk niet sterk van afwijken. En dat betekent werk aan de winkel voor minister Dijsselbloem van Financiën, die er weinig voor voelt om bij de volgende begroting weer om coulance van Brussel te moeten vragen.

Bezuinigingen

Coalitiepartners VVD en PvdA kwamen deze week overeen dat er dit jaar niet extra wordt bezuinigd om de Europese begrotingsnorm te halen. Voor komend jaar is de 3-procentsnorm wél een harde afspraak, lieten de partijen weten. Dat betekent dus dat er bezuinigingen en hervormingen op komst zijn. Om in 2014 onder de begrotingsnorm te komen, is vermoedelijk een bezuinigingsbedrag nodig van tussen de 3 en 6 miljard euro, schreven politiek redacteuren Thijs Niemantsverdriet en Erik van der Walle gisteren in NRC. Het is nog niet bekend waarop bezuinigd gaat worden. Naar verluidt denkt het kabinet onder meer na over het verhogen van de inkomstenbelasting door de belastingschijven niet te corrigeren voor inflatie, aldus Niemantsverdriet en Van der Walle.

Dijsselbloem op bezoek bij Pechtold en Koolmees van D66. Foto ANP / Martijn BeekmanDijsselbloem op bezoek bij Pechtold en Koolmees van D66. Foto ANP / Martijn Beekman

Het politieke spel

Dijsselbloem moet vóór 1 mei dit jaar de begroting voor 2014 op hoofdlijnen voorleggen aan de Europese Commissie. Om steun te vinden voor de extra bezuinigingen is Dijsselbloem deze dagen bezig met een rondgang langs alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Geld zoeken en vrienden maken. Hij zal van goede huize moeten komen om de oppositie te overtuigen van de noodzaak van extra ingrepen, want die zitten daar om verschillende redenen (‘economie niet kapot bezuinigen’/ ‘geen lastenverzwaring’) niet op te wachten. De steun van de oppositie is essentieel aangezien het kabinet geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer.

Twitter avatar sybrandbuma Sybrand Buma Goed gesprek met Jeroen Dijsselbloem gehad. Wat het CDA betreft is verdere belastingverhoging niet de manier om uit de crisis te komen.
Twitter avatar APechtold Alexander Pechtold Minister Dijsselbloem kwam langs. Verkenner voor de begrotingsproblemen van 2013 en ’14. Lastige klus, maar kabinet neemt eindelijk regie.
Twitter avatar geertwilderspvv Geert Wilders Min. Dijsselbloem 7 minuten op bezoek gehad. Kop koffie gegeven en gezegd dat hij steun PVV voor asociaal beleid op zijn buik kan schrijven.

Voor wat, hoort wat

Thijs Niemantsverdriet en Erik van der Walle gisteren in NRC:

Door de oppositie meteen te betrekken bij de besluitvorming, wil het kabinet voorkomen dat er irritatie ontstaat over ‘het proces’, zoals twee weken geleden bij het inderhaast gesloten akkoord over de woningmarkt. “Niemand in de Tweede Kamer kan nu verrast zijn dat we met plannen komen”, zegt een betrokkene.

Oppositiepartijen willen niet al te snel ‘ja’ zeggen tegen bezuinigingen en hervormingen op het gebied van wonen, arbeid en zorg (belangrijke terreinen voor de Europese Commissie):

Ze willen voorkomen in een vroeg stadium verantwoordelijk te worden gemaakt voor bezuinigingen van het kabinet. Als ze steun geven aan het kabinet, moet het daar een prijs voor betalen.