Utrecht wil geen boringen schaliegas

Door onze correspondent

De gemeente Utrecht wil dat minister Kamp (Economische Zaken, VVD) alle onderzoeken naar mogelijke schaliegasboringen in de regio stopzet. Dat schrijft het college van b&w in een brief aan de minister, die in het bezit is van deze krant. Wethouder Mirjam de Rijk (Economische Zaken & Milieu, GroenLinks) zegt in een reactie bang te zijn voor aardbevingen in de regio als gevolg van schaliegasboringen. Utrecht is de eerste grote Nederlandse gemeente die zich tegen schaliegasboringen verzet.

Mei vorig jaar werd bij het ministerie een vergunning aangevraagd voor proefboringen naar schaliegas in Midden-Nederland, onder andere in de gemeente Utrecht. Minister Kamp heeft deze vergunning nog niet goedgekeurd, omdat hij eerst onderzoek wil laten uitvoeren naar de effecten van schaliegasboringen. Schaliegas is ‘normaal’ aardgas, dat zit opgesloten in een kleisteenlaag, een schalielaag. Het is moeilijker te winnen dan gas in een gasbel, omdat het tussen de lagen verstopt zit. In Brabant, de Noordoostpolder en De Peel werden al vergunningen afgegeven voor het boren naar schaliegas.

In de brief schrijft de gemeente Utrecht dat het „bezorgd” is over de mogelijke boringen. Het zou de leefomgeving van Utrechters aantasten, en bovendien zijn volgens het college de risico’s voor de schone watervoorziening „onbeheersbaar”. Eerder lieten circa veertig kleinere gemeenten al weten niet te voelen voor boringen.