EADS moet blijven zoeken naar een fusiepartner

EADS heeft de markten aangenaam verrast met goede cijfers over 2012 en prima vooruitzichten. Maar de huidige kracht van het pan-Europese defensie- en luchtvaartconcern doet niets af aan de conjunctuurgevoeligheid die de afgeketste fusie van vorig jaar met BAE Systems had moeten corrigeren. Bij dit langetermijnprobleem is de opgetogen stemming op de markten misschien enigszins overdreven.

Het concern werkt er hard aan om beleggers de mislukte fusie te laten vergeten. Het heeft het dividend met eenderde verhoogd en wil 15 procent van zijn aandelen gaan terugkopen, zoals voorzien was in het oorspronkelijke fusieplan.

Op de korte tot middellange termijn lijkt de positie van EADS sterk genoeg. In 2013 wil het management de winst vóór rente, belastingen en eenmalige lasten en baten met 17 procent verhogen naar 3,5 miljard euro. Het orderboek van EADS is met 566,5 miljard euro aan orders gevuld, ongeveer tien maal de jaarlijkse omzet. Het concern heeft onlangs zijn aandeelhoudersstructuur herzien, waardoor de invloed van de Franse en de Duitse regering op de besluiten van het management werd teruggedrongen.

Maar als we naar de langere termijn kijken, is EADS niet onkwetsbaar. De huidige successen zijn nog steeds voor een groot deel te danken aan Airbus, de bouwer van vliegtuigen voor de burgerluchtvaart. Die profiteert van een mondiale toename van de vraag naar passagierstoestellen, als gevolg van de sterke economische groei op de opkomende markten, en van een verschuiving naar zuiniger modellen.

Maar het concern kampt met hevige concurrentie van zijn Amerikaanse rivaal Boeing. En het heeft moeten erkennen dat het productieschema voor zijn jongste model, de A-350, behoorlijk ambitieus is.

De afhankelijkheid van een conjunctuurgevoelige markt was een van de kernproblemen waar de fusie met BAE Systems een oplossing voor had moeten bieden. De defensietak van EADS, die verantwoordelijk is voor slechts zo’n 20 procent van de omzet van het concern, is nog steeds te klein. Bovenop de synergieën op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zou de overeenkomst hebben geleid tot een solide bedrijf, dat actief is op twee verwante maar onafhankelijke markten. De militaire markt is minder conjunctuurgevoelig, maar op dit moment wel in mineur doordat overheden over de hele wereld moeten bezuinigen op hun uitgaven.

Hoewel EADS niet onmiddellijk onder druk staat, blijven de argumenten die voor een deal pleiten intact. Op een goede dag zou de industriële logica echter alsnog kunnen prevaleren boven de nukken en grillen van de Europese politici.

Breakingviews is een dagelijks financieel commentaar uit het buitenland. Vertaling Menno Grootveld.