CPB: begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4 procent - ‘valt mee’

Den Haag, 26 februari 2013. op weg naar de SGP, Kees van der Staaij Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën begint woensdagochtend om half 9 aan een rondgang langs fractievoorzitters in de Tweede Kamer om met hen te bespreken hoe kabinet en Tweede Kamer ervoor kunnen zorgen dat Nederland eind april een begroting op hoofdlijnen indient bij de Europese Commissie in Brussel. Aanleiding voor Dijsselbloems initiatief is de publicatie door het Centraal Planbureau donderdag van nieuwe cijfers over de Nederlandse economie en over het begrotingstekort. Dinsdag werd duidelijk dat het kabinet niet wil snijden in de lopende begroting van dit jaar. Maar voor volgend jaar wordt er rekening mee gehouden dat er rond de 4 miljard euro moet worden bezuinigd om zo toch het tekort onder de EU-norm van 3 procent te krijgen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een nullijn in de zorg en elders in de semi-publieke sector en aan het verhogen van de belastingen. Dijsselbloem spreekt woensdagochtend eerst met 50PLUS en met de SGP. Na het Kamerdebat over de winstafdracht van DNB spreekt hij in de middag nog een aantal fractievoorzitters. Die kunnen het gesprek uiteraard aangrijpen om hun eisen en mening over het al dan niet bezuinigen op tafel te leggen. Het kabinet moet rekening houden met de oppositie omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Foto : ANP/MARTIJN BEEKMAN
Den Haag, 26 februari 2013. op weg naar de SGP, Kees van der Staaij Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën begint woensdagochtend om half 9 aan een rondgang langs fractievoorzitters in de Tweede Kamer om met hen te bespreken hoe kabinet en Tweede Kamer ervoor kunnen zorgen dat Nederland eind april een begroting op hoofdlijnen indient bij de Europese Commissie in Brussel. Aanleiding voor Dijsselbloems initiatief is de publicatie door het Centraal Planbureau donderdag van nieuwe cijfers over de Nederlandse economie en over het begrotingstekort. Dinsdag werd duidelijk dat het kabinet niet wil snijden in de lopende begroting van dit jaar. Maar voor volgend jaar wordt er rekening mee gehouden dat er rond de 4 miljard euro moet worden bezuinigd om zo toch het tekort onder de EU-norm van 3 procent te krijgen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een nullijn in de zorg en elders in de semi-publieke sector en aan het verhogen van de belastingen. Dijsselbloem spreekt woensdagochtend eerst met 50PLUS en met de SGP. Na het Kamerdebat over de winstafdracht van DNB spreekt hij in de middag nog een aantal fractievoorzitters. Die kunnen het gesprek uiteraard aangrijpen om hun eisen en mening over het al dan niet bezuinigen op tafel te leggen. Het kabinet moet rekening houden met de oppositie omdat het in de Eerste Kamer geen meerderheid heeft. Foto : ANP/MARTIJN BEEKMAN Minister Dijsselbloem gisteren tijdens zijn rondgang langs de fractievoorzitters. Foto ANP / Martijn Beekman

Het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 3,4 procent van het bruto binnenlands product. Dat blijkt uit uit de voorjaarsraming van het Centraal Planbureau. Voor dit jaar komt het tekort uit op 3,3 procent.

Volgens NRC-politiek redacteur Erik van der Walle vallen de cijfers mee in vergelijking met de 3,6 procent die de Europese Commissie afgelopen vrijdag al voorspelde:

Twitter avatar erikvderwalle Erik van der Walle CPB verwacht voor dit en komend jaar een tekort van resp 3,3 en 3,4 procent. Valt dus mee ivm cijfers Eur Commissie (3,6 pct)

Volgend jaar weer groei verwacht

Voor dit jaar verwacht het CPB nog krimp van 0,5 procent. In 2014 groeit de economie weer, en wel met 1 procent, aldus het CPB. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op tot 560.000 en in 2014 tot 575.000.

Het CPB kwam zojuist met de voorlopige cijfers naar buiten, vooruitlopend op de publicatie van het volledige Centraal Economisch Plan 2013 (CEP). In het CEP schetst het bureau de verwachte economische ontwikkeling voor dit en het volgende jaar. De cijfers vormen de wettelijke basis voor de begroting van het kabinet voor het volgende begrotingsjaar.

‘Politiek moet balans vinden in bezuinigingen’

Van der Walle in reactie op de cijfers:

“Wat opvalt is dat de wereldhandel volgend jaar met 5 procent stijgt. Dat is belangrijk voor de groei van 1 procent die verwacht wordt. Als die 1 procent werkelijkheid wordt dan is dat al redelijk veel. Vroeger vonden we het normaal dat de economie groeide met 2 of 3 procent, maar dat is verleden tijd. De staatsschuld loopt ondertussen op naar een niet geringe 75 procent van het bbp. Dat is hard gegaan. Verder slechte vooruitzichten op het gebied van de particuliere consumptie en de woningmarkt. Dat kan de uitvoer niet goedmaken.

“In het ideale geval is zo’n 2,4 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen nodig om volgend jaar onder de 3 procent uit te komen. Maar die bezuinigingen maken natuurlijk ook wat kapot en hebben verliezen tot gevolg (uitverdieneffecten). Het is nu aan de politiek om daar een balans in te gaan vinden.”

‘Vermoedelijk bezuinigingen tussen 3 en 6 miljard nodig’

Coalitiepartners VVD en PvdA kwamen deze week overeen dat er dit jaar niet extra wordt bezuinigd om de Europese begrotingsnorm te halen. Voor komend jaar is de 3-procentsnorm wél een harde afspraak, lieten de partijen weten. Dat betekent dus dat er bezuinigingen en hervormingen op komst zijn.

Om in 2014 onder de begrotingsnorm te komen, is vermoedelijk een bezuinigingsbedrag nodig van tussen de 3 en 6 miljard euro, schreven politiek redacteuren Thijs Niemantsverdriet en Erik van der Walle gisteren in NRC. Het is nog niet bekend waarop bezuinigd gaat worden. Naar verluidt denkt het kabinet onder meer na over het verhogen van de inkomstenbelasting door de belastingschijven niet te corrigeren voor inflatie, aldus Niemantsverdriet en Van der Walle.

Enkele politieke reacties (lees hier meer):

Twitter avatar APechtold Alexander Pechtold Werkloosheidscijfers -90.000 banen zorgwekkender dan de tekorten voor 2013 en 2014. Stevige opdracht voor kabinet: werk, werk, werk!
Twitter avatar sybrandbuma Sybrand Buma Grote zorgen over economie en werkloosheid n.a.v. cijfers CPB: http://t.co/66txLU8txV #CDA #cpb

Samsom hoopt op oranje-akkoord in april

Gisteren herhaalde PvdA-leider Samsom bij Pauw & Witteman dat het kabinet dit jaar niet verder moet bezuinigen nu het begrotingstekort boven de drie procent uitkomt. Samsom wees erop dat voor volgend jaar een groei van 1,1 à 1,2 procent wordt verwacht. Dan kan volgens hem pas weer meer worden bezuinigd.

“Er is geen felle discussie nodig om tot de conclusie te komen dat het niet verstandig is om in een krimpende economie met snelle maatregelen het begrotingstekort naar drie procent te trekken.”

Samsom hoopt dat nog in april een ‘oranjeakkoord’ kan worden gepresenteerd, waarin nieuwe bezuinigingen worden vastgelegd. De term oranje-akkoord verwijst naar de troonswisseling op 30 april. Economen en politici vinden het volgens Samsom onverstandig meer te bezuinigen. Als voorbeeld noemde hij Eurocommissaris Oli Rehn, die vrijdag aangaf dat Nederland genoeg maatregelen heeft genomen tegen het tekort. Hij benadrukte dat Nederland nog altijd zelf bepaalt welke maatregelen hier worden genomen. “Maar als je de drie procent overschrijdt moet je dat wel even wat langer uitleggen in Brussel.”