Slachtoffer mishandeling wil vergoeding van Katholieke Kerk

Een man die als jongen jarenlang ernstig mishandeld is in een internaat van de priesters van het Heilig Hart, wil via de rechter een schadevergoeding afdwingen.

De man is vorig jaar door de klachtencommissie van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK erkend als slachtoffer van seksueel misbruik. Hij werd verkracht door een priester van het internaat in Cadier en Keer, in Zuid-Limburg. Daarvoor kreeg hij een bedrag aan smartengeld van 25.000 euro.

Zijn klacht over het jarenlange geweld werd afgewezen door de klachtencommissie. De Rooms-Katholieke Kerk weigert slachtoffers van vaak ernstig lichamelijk en geestelijk geweld te erkennen en te compenseren. In Ierland erkent en vergoedt de Kerk zulke klachten wel.

Advocaat Martin de Witte van het slachtoffer heeft een voorlopig getuigenverhoor aangevraagd bij de rechtbank in Breda, als voorbereiding op een rechtszaak.

De Witte: „Dat getuigenverhoor is nodig om bewijs te verzamelen over de wantoestanden in het internaat. Het is ongehoord dat zulk bewijs wel bij de commissie-Deetman ligt en bij de priestercongregatie, maar dat mijn slachtoffer volgens de procedure van de klachtencommissie geen recht heeft dat bewijs in te zien.”

Uit berekeningen van deze krant bleek zaterdag dat de Rooms-Katholieke Kerk tot 2014 bijna 30 miljoen euro kwijt is aan smartengeld en kosten. In het buitenland is de Kerk veel meer geld kwijt.

Dat de kosten in Nederland meevallen komt onder meer doordat de Kerk en de commissie-Deetman in 2010 afspraken lichamelijk en geestelijk geweld buiten beschouwing te laten.