Fout onderschrift

Bij het artikel Sloppenwijken bouwen in de Hollandse kou (dinsdag 26 februari, pagina 22) staat bij twee foto’s een verkeerd onderschrift. Linksboven is niet ‘pretty nice stuff’, maar ‘Inside The White Whale’ en rechtsboven is niet Derk de Rijk bij het ‘Hot Love Nest’, maar Gareth Fitzpatrick met zijn ’human-sized bird’s nest’.