‘Ex-Provo Van Duijn krijgt weer nul op rekest - AIVD wijst onderzoek af’

LATE NIGHT RELISHOW Roel van Duin Copyright Kippa
LATE NIGHT RELISHOW Roel van Duin Copyright Kippa Foto ANP

De veiligheidsdienst AIVD gaat geen onderzoek doen naar de voorloper van de dienst, de BVD, zo meldt Trouw. Oud-politicus Roel van Duijn had minister Plasterk van Binnenlandse Zaken daar onlangs om gevraagd met steun van de Nationale Ombudsman.

De toenmalige veiligheidsdienst BVD heeft Van Duijn wegens zijn banden met Provo decennialang in het vizier gehouden. De oud-politicus procedeerde jarenlang om het dossier over hem in bezit te krijgen. De rechter wees dat verzoek toe in 2011. In het dossier zag Van Duijn verschillende redenen voor een onderzoek door de Commissie van Toezicht Inlichtingen en Veiligheidsdiensten (CTIVD) onder andere wegens schending van zijn privacy.

Van Duijn vroeg om excuses

Toenmalig minister Donner wees het verzoek echter af, waarop Van Duijn hulp zocht bij de Nationale Ombudsman Alex Brenninkmeijer. Die vindt dat er onvoldoende helderheid over de werkwijze van de veiligheidsdienst is en de grenzen die ze in acht moest nemen. Daarop vroeg Van Duijn begin deze maand nogmaals om onderzoek, nu aan minister Plasterk. Dat verzoek is nu dus afgewezen door de AIVD.

Het ex-Provolid vroeg eerder ook om excuses, maar dat verzoek werd eveneens afgewezen. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken was het in de tijdgeest van de jaren zestig “logisch” dat Van Duijn de interesse van de veiligheidsdienst wekte, gezien de “buitenparlementaire opstelling” van de beweging.