Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

SP: Blok hield belangrijk rapport achter - ‘onjuiste conclusie’

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst tijdens het debat in de Tweede Kamer over de geplande huurverhoging voor mensen in een corporatiehuis of in een particuliere huurwoning. ANP/ Evert-Jan Daniels

Minister Stef Blok heeft volgens de SP een relevant rapport achtergehouden tijdens het Kamerdebat over de inkomensafhankelijke huurverhogingen. Bijzonder hoogleraar Johan Conijn, die het rapport samen met onderzoeker Frans Schilder schreef, noemt deze beschuldiging echter onjuist. De Kamer ging vanmiddag akkoord met een debat over deze kwestie op korte termijn, zo schrijft de Volkskrant.

Blok heeft volgens SP-Kamerlid Paulus Jansen een rapport verzwegen van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) over de effecten van de huurverhogingen dat in 2013 verscheen. In dit rapport, dat volgens Jansen in opdracht van het ministerie van Blok is geschreven, staat dat de vraag naar huurwoningen met bijna tien procent afneemt als de huurprijs stijgt. Jansen vandaag op de website van de partij:

“De uitkomsten van dat rapport had iedereen kunnen voorspellen. Minister Blok ontkende deze conclusie in het debat. Terwijl het rapport nota bene betaald is door zijn eigen ministerie. Dit kabinet begint er een handje van te krijgen de Kamer onvolledig te informeren, vooral als de uitkomsten niet welgevallig zijn.”

Een meerderheid in de Kamer, waaronder de eigen partij van Blok, steunt het verzoek voor een nieuw debat. VVD-Kamerlid Barbara Visser legt daarbij uit dat Jansen wel ‘grote woorden’ gebruikt en ‘selectief shopt’ in het rapport, maar dat er wel duidelijkheid moet komen over de gang van zaken tijdens het debat over huurverhogingen.

‘Beschuldigingen zijn een enorme canard’

Conijn legt tegenover nrc.nl uit dat de beschuldigingen die worden geuit door Jansen een ‘enorme canard’ zijn:

“Het rapport is niet in opdracht van het ministerie geschreven en vormt daarnaast geen advies in de richting van het ministerie. Het ministerie heeft alleen in 2011 een financiële bijdrage verstrekt. Het belang ervan binnen het debat over huurverhogingen wordt door Jansen enorm uit zijn verband getrokken, de minister had helemaal geen verplichting om naar het rapport te verwijzen.”

De inhoudelijke conclusies van het rapport kloppen wel, zo benadrukt Conijn:

“Het onderzoek laat zien dat het model dat Het Centraal Planbureau hanteert voor verkeerde berekeningen zorgt over de woningmarkt. Het CPB stelt onterecht dat huurverhogingen leiden tot meer vraag naar huurwoningen, maar het is andersom. Door invoering van marktconforme huren in de gesubsidieerde huursector, zoals het kabinet wil, zal de vraag naar huurwoningen 2 tot ruim 9 procent dalen.”