Kamer steunt verhogen leeftijdgrens alcohol naar 18 jaar

Binnenkort is verkoop van alcohol aan mensen onder de zestien niet meer legaal. Foto ANP / Koen Suyk

De verhoging van de leeftijd waarop alcohol mag worden gekocht gaat van 16 naar 18 jaar. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer staat achter het initiatiefwetsvoorstel dat vandaag wordt behandeld. Alleen de PVV en D66 zijn tegen, zo bleek tijdens het debat.

Mogelijk wordt het nog dit jaar verboden om alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. De nieuwe wet maakt ook het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor 18-minners.

Het wetsvoorstel is ingediend door ChristenUnie, PvdA, CDA en SGP en wordt gesteund door VVD, SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Alleen 50Plus heeft nog geen standpunt ingenomen. In het regeerakkoord staat ook dat de leeftijd omhoog moet.

ChristenUnie-Kamerlid en initiatiefnemer Joël Voordewind is blij met de brede steun:

“Ik ben zeer verheugd dat we nu in de Tweede Kamer deze belangrijke stap kunnen zetten om tot gezondheidswinst te komen.”

‘Steuntje in de rug voor ouders’

“Niet alleen de leeftijd gaat omhoog, maar er komt nu ook betere preventie en strenge lokale handhaving”, stelt PvdA-Kamerlid Lea Bouwmeester. “Een sterk geheel om comazuipen tegen te gaan.” Gemeenten moeten strenger gaan handhaven, zo staat in het wetsvoorstel.

“Met deze leeftijdsverhoging geven we ouders die hun kinderen willen beschermen het steuntje in de rug waar ze ons om hebben gevraagd. Daar hoort ook een strenge handhaving van gemeenten bij,” vindt CDA-Kamerlid Hanke Bruins-Slot. SGP-Kamerlid Kees van der Staaij spreekt van ‘pure gezondheidswinst en een welkome ondersteuning voor ouders en opvoeders’.

Ook de VVD kan zich vinden in het plan. “Alcohol is geen kinderspel”, zei Kamerlid Arno Rutte dinsdag in het debat. Ook bij GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman is het besef ingedaald dat alcohol niet geschikt is voor kinderen. “De laatste tijd is er steeds meer bekend geworden over de werking van alcohol op het jonge brein.”

‘Ook drankindustrie is verantwoordelijk’

De SP is voor de verhoging, maar vindt ook dat drankindustrie haar verantwoordelijkheid moet nemen. SP-Kamerlid Nine Kooiman:

“Het is vreemd om kinderen te criminaliseren terwijl de alcoholbranche buiten schot blijft.”

De PVV is tegen het plan en spreekt van ‘betutteling’. Volgens Fleur Agema ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders, niet bij de overheid:

“Met de meeste kinderen gaat het gewoon goed. Laat die partijen zich met belangrijkere zaken bezighouden: het land verkeert in een zware economische crisis.”

D66-Kamerlid Vera Bergkamp is ook tegen het wetsvoorstel:

“Op 1 januari van dit jaar is een nieuwe wet ingegaan die het in het bezit hebben van alcohol bij jongeren onder de 16 jaar strafbaar stelt. Laten we nou eerst die wet proberen te handhaven en hem daarna evalueren voordat we weer een nieuwe wet invoeren.”