De barbaarse jaren van de o zo beschaafde Amerikanen

Still uit de film Django Unchained (2012) van Quentin Tarantino.

Amerikanen mogen er prat op gaan dat hun federatie van staten haar oorsprong vindt in verlichte waarden en een intellectuele cultuur van het vrije woord. Bernard Bailyn weet beter. In zijn nieuwe boek, The Barbarous Years, geeft de Harvard-historicus een pijnlijke geschiedenisles.

Onder het “omhulsel beschaving” gaat volgens hem een volk schuil dat de erfzonde van slavernij, rassenoorlogen en genocide met zich meetorst. Kolonisten die de originele inwoners hebben afgeslacht. De moderne beschaving is volgens hem geen natuurlijke staat, maar een fragiel masker. Een beschaving die bevochten is met methoden die haaks staan op wat zij nu wil uitdragen.

Professor Bailyn (1922) betoogt dat de donkere eeuw, de zeventiende om precies te zijn, doorwerkt in het karakter van ‘de’ Amerikaan. Aan de hand van concrete voorbeelden en historische figuren maakt hij het beschavingsproces inzichtelijk. The New York Times noemt het een ‘uitzonderlijk zorgvuldig en betrouwbaar werk’. Ron Rosenbaum, recensent voor Smithsonian Magazine, is niet minder enthousiast. “Dit zijn wij”, besluit hij.

The Barbarous Years ligt al een tijdje in de schappen (Knopf, november 2012), maar is een aanrader voor bioscoopgangers die Lincoln (een politiek drama over het afschaffen van de slavernij) of Tarantino’s Django Unchained (een western over een bevrijde en schietgrage slaaf) gaan zien of hebben gezien.

De films zetten aan tot nadenken. Is de mens zo goed als het systeem of kan hij te allen tijde varen op zijn eigen morele kompas? Lincoln leert dat je om principes te vervullen soms vuile handen moet schudden en Django Unchained dat je vuile handen moet maken. The Barbarous Years voegt hieraan toe dat daar op collectieve schaal ongeveer een paar honderd jaar overheen gaat.