Vrouwen in de top geen remedie tegen financiële strop

Slecht weekje voor voorvechters van een eerlijker verdeling tussen man en vrouw in de top van het bedrijfsleven. De nieuwe topman van ING wordt geen vrouw en één van de schaarse vrouwelijke topbestuurders verhuist van de top van de AEX naar de semipublieke sector: bestuurslid Marjan Oudeman van AkzoNobel (zie interview op pagina 2 en 3).

En dan waren er nog tegenvallende resultaten van, sinds kort, een pionier op het gebied van positieve vrouwendiscriminatie. Voedingsconcern Wessanen steeg vorig jaar met stip op de ranglijst van bedrijven met vrouwen in de top door in één keer twee dames in de raad van commissarissen te benoemen: voormalig PvdA-politica Marjet van Zuijlen (foto) en hoogleraar Toxicologie Ivonne Rietjens. Daarmee kwam het percentage met 33 procent ver boven het landelijk gemiddelde te liggen van 13,3 procent. En het voldoet nu al aan het ‘wettelijke streefcijfer’ van 30 procent.

Los van de maatschappelijke wenselijkheid van een gelijke behandeling op de arbeidsmarkt, wordt in het debat daarover ook wel het argument gebruikt dat feminiene invloed op bestuurders en commissarissen de prestaties zou bevorderen. Als er meer vrouwen financiële topfuncties hadden bekleed, hadden banken er niet zo’n zooitje van gemaakt – dat soort argumenten.

Die vlieger gaat voor Wessanen nog niet op. 2012 was een rampjaar, met een verdubbeling van het verlies tot 54 miljoen euro. En op de beurs werd het bedrijf 20 procent minder waard.