Tamar van den Dop: Toneel is therapie Z&Z, pagina 16-17