Ouderwetse man

Ziet u, ik ben een ouderwetse man. Ik heb ook geen girorekeningen of bankpasjes. Met van die, hoe heet dat ook alweer, pincoderingen. Ik moet mijn honorarium dus in natura of in baar goud laten uitbetalen en dan zelf naar mijn kelder dragen, die heb ik wel. Daar berg ik het dan op in een oude scheepskist. Ik heb namelijk ook geen kluis, ziet u, of andere moderne snuisterijen. Hoe het dan zit met die sportwagen? Hoe bedoelt u? Nu ja, dat was alleen voor dat reclamefilmpje. Maar dat heb ik zelf niet kunnen terugzien helaas, ik heb ook geen televisieapparaat. Zag het er een beetje goed uit? Niet te modern, hoop ik?

(SdJ)