Herdenk gesneuvelde Russen in Leusden

Elk jaar worden op de laatste zondag in mei op het ereveld in Margraten onze geallieerden herdacht. Tweehonderd kilometer noordelijker, op de grens van Amersfoort en Leusden, ligt nóg een ereveld. Daar zijn na de Tweede Wereldoorlog 865 Sovjetsoldaten herbegraven. Maar door het uitbreken van de Koude Oorlog draaiden wij als samenleving onze rug naar deze geallieerde soldaten toe. In de oorlog waren ze onze bondgenoten, na de oorlog restte slechts ons zwijgen. Alsof wij onze vrijheid niet ook aan hen hadden te danken. De afgelopen jaren is het Russisch Ereveld langzaam weer aan de vergetelheid onttrokken. De herinneringsdag op 9 mei mag zich in een groeiend aantal bezoekers verheugen. Maar daar waar Margraten ons staatshoofd verscheidene keren heeft mogen begroeten, is op het Russisch Ereveld zelfs nog nooit een lid van de Koninklijke familie gesignaleerd. Dat doet geen recht aan de oorlogsinspanning van de Sovjet-Unie en al helemaal niet aan de 865 gesneuvelde soldaten van Leusden.

De Sovjet-Unie telt meer dan 26 miljoen oorlogsslachtoffers, meer dan alle westerse geallieerden en Duitsland bij elkaar. De Russen hunkeren naar erkenning voor het offer dat zij hebben geleverd voor de bevrijding van Europa. Dit jaar vieren Rusland en Nederland hun vriendschapsbanden. Er komt een staatsbezoek aan Rusland. En op 8 april komt president Poetin naar Nederland. Zou het geen goed idee zijn als Poetin en koningin Beatrix in Leusden samen een krans leggen? Een dag voordat we de massa-executie herdenken van 77 Sovjetsoldaten, op 9 april 1942 in Leusden. De geallieerde Sovjetsoldaten verdienen evenveel respect als hun geallieerde collega’s in Margraten. Poetin en Beatrix die gezamenlijk herdenken – wat een mooi vriendschapsbeeld.

Hayo Bootsma, Alex Engbers, Remco Reiding

Bestuur Stichting Russisch Ereveld