Raad schaart zich achter kritiek rechters: ze mogen langer over een zaak doen

De Raad voor de Rechtspraak geeft de rechters die een pamflet ondertekenden wegens een te hoge werkdruk, gelijk. Rechters hebben het inderdaad te druk en ze mogen voortaan langer over een zaak doen, ook al kost dat meer geld. Dat schreef de Raad in een brief die gisteren naar alle medewerkers van de rechterlijke macht is gestuurd, meldt Trouw.

In december ondertekenden zevenhonderd rechters een manifest (pdf) waarin staat dat de werkdruk zo hoog is dat de kwaliteit van de rechtspraak eronder lijdt. Het manifest werd opgesteld door zeven rechters uit Leeuwarden en was aanvankelijk bedoeld om in kleine kring intern te verspreiden om de meningen te peilen. Maar binnen een week hadden ze al meer dan vijfhonderd handtekeningen.

Ook de Raad voor de Rechtspraak, het overkoepelende orgaan van de rechterlijke macht, onder meer verantwoordelijk voor verdeling van het budget van het Rijk, kreeg ervan langs. Rechters worden alleen nog maar afgerekend op het aantal vonnissen dat ze maken, schreven ze. De Raad voor de Rechtspraak is volgens de actiegroep “losgezongen van de praktijk op de werkvloer”. De Raad zou zijn ingekapseld door de politiek in Den Haag, staat in het pamflet.

Raad schaart zich achter manifest

De Raad onderkent die kritiek nu in een brief, schrijft dagblad Trouw. Rechters mogen langer doen over rechtszaken, ook als daar eigenlijk geen geld voor is:

“De Raad zal zijn opstelling herzien: als blijkt dat gerechten, na alle mogelijke maatregelen te hebben genoimen, niet in staat zijn kwaliteit te handhaven zonder in de rode cijfers te gaan, dan zij dat zo. De Raad zal hiervoor de verantwoordelijkheid nemen en regering en parlement nadrukkelijk voorhouden dat de samenleving te allen tijd verzekerd moet zijn van kwalitatief goede rechtspraak.”