Dijsselbloem: garantie DNB is formalisering van praktijk

De garantie van de staat aan De Nederlandsche Bank is een formalisering van de al bestaande praktijk dat de staat als enig aandeelhouder van de centrale bank opdraait voor mogelijke verliezen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag in een antwoord op Tweede Kamervragen.

Foto ANP / Evert-Jan Daniels

De garantie van de staat aan De Nederlandsche Bank (DNB) is een formalisering van de al bestaande praktijk dat de staat als enig aandeelhouder van de centrale bank opdraait voor mogelijke verliezen. Dat schrijft minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem vandaag in een antwoord op Tweede Kamervragen.

Dijsselbloem wijst er in zijn brief op dat bij ontoereikende buffers van DNB de staat nu al een deel of het gehele verlies voor haar rekening moet nemen om de solvabiliteit van de centrale bank te garanderen. De staat heeft op dit moment geen expliciete voorziening genomen om dat op te vangen. Dat wordt nu gerepareerd, schrijft persdienst Novum.

‘Onafhankelijkheid DNB nu beter gewaarborgd’

Door de garantstelling is de onafhankelijkheid van DNB bovendien beter gewaarborgd, schrijft Dijsselbloem, ‘omdat er nu voor betrokkenen harde afspraken liggen’.

“Zonder de garantie zou DNB in een meer afhankelijke positie verkeren als er verliezen optreden.”

Nog een voordeel is volgens de minister dat er nu in één keer een voorziening is.

“In het andere geval zou een voorziening stapsgewijs over meerdere jaren moeten worden opgebouwd.”

‘Creatief boekhouden’

De garantstelling voor 5,7 miljard euro werd vorige week bekendgemaakt. In ruil daarvoor kan de staat de komende jaren voor 3,2 miljard euro aan winstuitkeringen tegemoet zien van DNB die anders niet mogelijk geweest waren. Dijsselbloem geeft in de brief aan dat deze meevaller niet wordt gebruikt om tegenvallers aan de uitgavenkant op te vangen. Wel wordt de staatsschuld teruggebracht en slinkt het begrotingstekort.

Sommige oppositieleden spraken in een eerste reactie over ‘creatief boekhouden’. Maandag houdt de Kamercommissie financiën een hoorzitting met twee hoogleraren economie en vertegenwoordigers van de Algemene Rekenkamer en DNB. Later in de week wordt gestemd over de garantstelling.