De strafbaarheid van het eten van champignons

Volgens sommigen is prostitutie als zodanig een misstand. De Zweedse minister van Justitie Beatrice Ask formuleert dat op een uiterst effectieve manier: „Zolang je niet wilt dat je dochter of je zus dat werk gaat doen, is het onaanvaardbaar.” Het is een krachtig appèl aan onze emoties en daardoor lastig tegen te spreken, maar als argument om prostitutie te verbieden houdt het geen stand. Ik zou niet willen dat mijn broer Formule 1-coureur werd of dat mijn zoon een carrière als profbokser ambieerde, maar dat mag nooit een argument zijn om racen of boksen dan maar af te schaffen. Ieder meerderjarig, toerekeningsvatbaar mens heeft het recht om uit eigen vrije wil te kiezen voor een beroep dat andere mensen hun eigen familieleden niet toewensen.

„Maar hoeren doen het heus niet omdat ze het leuk vinden”, zeggen veel mensen dan. „Ze doen het uit geldgebrek.” De motieven voor de beroepskeuze doen niet ter zake als het gaat om het recht om voor dat beroep te kiezen. En bovendien doen al die forensen in de file hun werk ook heus niet omdat ze het leuk vinden. Ook zij doen het uit geldgebrek.

In principe is er niets mis als twee volwassen mensen een financiële transactie aangaan voor een seksuele wederdienst. Daar wordt niemand bij geschaad. Sterker nog, het voorziet overduidelijk in een grote behoefte. En we zouden ook niet willen dat gefrustreerde mannen die behoefte, bij gebrek aan een betaalbaar alternatief, gaan uitleven op onze zussen en dochters.

Volgens anderen is het probleem dat er in de prostitutie veel misstanden heersen. Er is sprake van mensenhandel en veel hoeren worden gedwongen. Dat is voor de PvdA en de ChristenUnie een reden om te studeren op de mogelijkheid om hoerenlopen strafbaar te stellen, wat in feite neerkomt op het verbieden van prostitutie. Het Zweedse model.

Uiteraard moeten mensenhandel en gedwongen prostitutie worden uitgebannen. Sterker nog, ze zijn bij wet verboden. Maar dat de autoriteiten kennelijk niet in staat zijn om de wet te handhaven, is nog geen reden om de hele branche te verbieden. Ook bij champignonkwekerijen heersen mensonterende misstanden. Maar dan besluiten we toch ook niet om het eten van champignons strafbaar te stellen?

En bovendien werkt dat averechts. Dan gaat iedereen in het geniep champignons eten in het illegale circuit. Dat was ooit precies het argument om het bordeelverbod op te heffen: om de prostitutie uit de illegaliteit te halen en daarmee beter te kunnen controleren. Als er nog steeds misstanden zijn, betekent dat dat de controle tekortschiet, niet dat het een fout besluit was.

Ilja Pfeijffer is schrijver. Elke vrijdag schrijft hij op deze plek over politiek en actualiteit. Deze maand verschijnt zijn nieuwe roman La Superba, een monument voor zijn woonplaats Genua