Zeistenaren twijfelen over hun burgemeester

„Verdient de burgemeester ons vertrouwen nog?” Dat stond gisteren in dikke zwarte letters boven een advertentie van een kwart pagina in weekblad De Nieuwsbode uit Zeist.

In de tekst onder deze kop stelt een groep van 22 burgers vragen over de rol die burgemeester Koos Janssen (CDA) speelde bij de ondergang van Amarantis. Janssen was van 2007 tot begin 2012 voorzitter van de raad van toezicht van deze onderwijsinstelling. De school moest vorig jaar vanwege financiële problemen worden opgesplitst.

Initiatiefnemer is Robert van der Gun. Hij legt uit waarom hij aan deze actie is begonnen. „Op 3 december verscheen het rapport over het debacle bij Amarantis. Dat was een dik rapport. Een dag later al vergaderde de gemeenteraad over de rol van Janssen en kwam tot de conclusie dat hem niets te verwijten viel. Ik vind dat dit allemaal veel te snel is gegaan. Hebben de raadsleden alle informatie in zo’n korte tijd wel goed kunnen verwerken?”

Van der Gun is van mening dat de toezichthouders bij Amarantis beter hun werk hadden moeten doen. „En dat geldt ook voor de toezichthouders bij instellingen als Inholland, Vestia en Rochdale. Als die mensen hadden opgelet, hoefde er nu minder bezuinigd te worden.”

De kritische Zeistenaren zijn niet uit op het hoofd van Janssen, zegt Van der Gun. „Dit is geen persoonlijke vendetta. We willen gewoon dat Janssen verantwoording aflegt over wat hij bij Amarantis heeft gedaan.”

Van der Gun heeft begin deze week met Janssen om de tafel gezeten om zijn grieven te bespreken, maar dat onderhoud heeft er niet toe geleid dat hij zijn actie afblaast. „Ik wil eerst antwoorden op mijn vragen.”

Een woordvoerder van Janssen zegt in een reactie dat het jammer is dat Van der Gun en de zijnen de media hebben opgezocht. „In Zeist heeft een gesprek onze grote voorkeur.”

De gemeenteraad heeft op 4 december over de kwestie vergaderd, benadrukt de woordvoerder. „De raad heeft zich aan het einde van die avond op unanieme wijze uitgesproken dat de inzet voor deze nevenfunctie het functioneren van de burgemeester niet in de weg heeft gestaan.”

Toch komt Janssen morgen met een reactie, aldus de woordvoerder. Over de inhoud ervan vindt eerst afstemming plaats met de gemeenteraad. In de Nieuwsbode laten lokale politici vast weten dat zij achter Janssen blijven staan. CDA-fractievoorzitter Marcel Fluitman concludeert: „Niets staat zijn functioneren als burgemeester in de weg.”