Redt Moszkowicz het vandaag met een ‘sorry’? - hoger beroep van start

Moszkowicz bij zijn kantoor in Amsterdam eind oktober nadat hij uit zijn ambt was gezet. Foto ANP / Robin Utrecht

De hoogste tuchtrechter buigt zich vandaag over de levenslange schrapping van Bram Moszkowicz in het beroep dat de Amsterdamse strafpleiter heeft ingesteld. Die probeert met een nieuwe strategie zijn noodlot af te wenden. Het is nu de vraag of zijn excuses daarvoor voldoende zijn.

Raad van discipline: advocatuur door Moszkowicz onverantwoord

Vier maanden geleden oordeelde de raad van discipline dat Bram Moszkowicz geschrapt moet worden als advocaat. Het is niet “verantwoord” dat Moszkowicz nog langer als advocaat “de praktijk uitoefent”, aldus de beslissing, omdat hij stelselmatig diverse regels heeft overtreden, de belangen van cliënten heeft verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht heeft onttrokken.

Die maatregel volgde op klachten van de deken van de Orde van Advocaten en klachten van vijf ex-cliënten. In januari kwam daar een klacht van model Estelle Cruijff bij. Deken Germ Kemper was een onderzoek begonnen naar Moszkowicz na een publicatie in NRC Handelsblad waarin stond dat de strafpleiter voor meer dan één miljoen euro belasting had ontdoken.

Verandering in strategie

De Amsterdamse advocaat is voor het hoger beroep van strategie veranderd in zijn verdediging, zo schreef Marcel Haenen deze week in NRC:

“Tot voor kort was deze zelfbewust eenvoudig. Hij vergeleek de deken van de Amsterdamse orde van advocaten, Germ Kemper, met de trainer van FC Knudde. Zo’n man heeft eenvoudigweg het recht niet om hem, de Meester Messi van de advocatuur, terecht te wijzen.

Moszkowicz stak zelfs magistratelijk zijn middelvinger omhoog door in het geheel niet te verschijnen voor de tuchtrechters die zich vorig jaar in eerste instantie over de klachten aan zijn adres bogen. Maar met veel publicitair vertoon van nederigheid probeert Moszkowicz voor de zitting het tij te keren.”

‘Voortschrijdend inzicht’ heeft Moszkowicz veranderd

Dat deed hij twee weken geleden. Toen gaf de strafpleiter in Het Parool toe fouten te hebben gemaakt:

“Waar ik objectief gezien fout heb gezeten, zoals door geen cursussen te doen en jaarrekeningen te laat in te leveren, betreur ik dat. [...] Ik zal ook beloven dat ik in de toekomst wél met de deken zal overleggen als cliënten contant willen betalen.”

In een “deemoedig tweegesprek”, zoals weekblad Elsevier het noemt met zijn “goede vriend” Leon de Winter zei Moszkowicz deze week dat “voortschrijdend inzicht” hem heeft veranderd. “Ik ga er geen geheim van maken dat ik fouten heb gemaakt. En dat ik me dat realiseer.”

‘Hof niet gevoelig voor doorzichtig charmeoffensief’

Het Hof van Discipline bestaat uit drie rechters en twee advocaten met als voorzitter raadsheer J.C. van Dijk. Volgens leden van tuchtcolleges zal Moszkowicz moeten aantonen dat hij van zijn fouten heeft geleerd. In Het Parool wijst de advocaat erop dat hij recentelijk bijvoorbeeld de cursussen ‘Burenrecht en verjaring’ en ‘Beter omgaan met de zieke werknemer’ heeft gedaan.

Volgens magistraten die actief zijn in tuchtrechtspraak binnen de advocatuur betekenen de excuses van Moszkowicz niet zonder meer dat de levenslange schrapping van tafel gaat, zo vertelde een raadsheer die tuchtzaken doet tegen Haenen:

“Moszkowicz is bezig met een wel heel doorzichtig charmeoffensief. Maar ze zijn bij het Hof van Discipline ook niet gek. Met leuke verhaaltjes in de media alleen redt hij het echt niet.”

Een tuchtrechter daarnaast:

“Moszkowicz is niet geschrapt omdat hij te weinig studiepunten haalde. Het is veel belangrijker dat hij kan aantonen dat hij de vijf cliënten die volgens de Raad van Discipline terecht een klacht tegen hem hebben ingediend alsnog tegemoet is gekomen”

Uitgerekend op dat gebied is de houding van Moszkowicz onveranderd volgens Haenen. De kritiek van cliënten verwerpt hij nog steeds, vertelt hij in Het Parool. “Dát is een verwijt dat ik tot op de dag van vandaag niet heb begrepen.”

‘Kans is groot op levenslange schrapping’

Volgens de ex-deken is de kans groot dat ook het Hof een levenslange schrapping oplegt. “Als de feiten die de Raad van Discipline vaststelde, niet nadrukkelijk veranderen, zal de schrapping gehandhaafd blijven.” In dat geval zal Moszkowicz op zijn 52ste op zoek moeten naar ander emplooi.

Moszkowicz vertelde begin januari in het programma Vijf jaar Eerder over zijn ‘Berufsverbot’:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.