Groeten

Ik was op een feestje waar ook een paar kinderen aanwezig waren. De kinderen zijn vrienden en kennen elkaar al hun hele (korte) leven maar hadden elkaar enkele weken niet gezien; ze hadden zich beiden erg verheugd op het feest waarop ze weer samen zouden kunnen zijn om te spelen. Toen de kinderen elkaar terugzagen stonden ze naast elkaar in de woonkamer, schouder aan schouder. Ze zeiden heel snel “Hoi,” maar durfden elkaar niet aan te kijken. De kloof die tijdens de weken dat ze elkaar niet hadden gezien was ontstaan moest overbrugd worden; in de tussentijd waren ze min of meer onbekenden voor elkaar geworden, de verlegenheid kreeg opnieuw vrij spel.

Bij volwassenen is het anders. Ze zijn meer geoefend in het groetritueel en vergeten dat er een grote kans bestaat dat ze elkaar steeds opnieuw moeten leren kennen. Ze beginnen waar ze waren geëindigd, of ze beginnen gewoon opnieuw. Ze gaan uit van zichzelf. Vooral bij vrienden gaat het groeten vanzelf, (als het groeten niet vanzelf gaat is het geen vriend) maar bij onbekenden, vage kennissen en nieuwe aanwinsten loopt het groeten vaak uit in een onhandig gestuntel. Je eindigt met je tong in iemands oor of met je neus in een mond. Je grijpt iemand bij zijn haren of raakt een borst. Veel mensen slaan het groeten liever over. In “Het Boek Ont” van Anton Valens voelt een van de hoofdfiguren groetangst: hij weet niet hoe het moet, hij gaat liever een blokje om dan dat hij zijn buurman groet, dan hoeft hij er in ieder geval niet over na te denken.

Moet je afstand bewaren en alleen Hoi zeggen? Elkaar een hand geven, omhelzen of kussen? En hoeveel kussen geef je dan? Wat voor soort kus? Heeft de ander hetzelfde idee over jullie groet? Wanneer verandert de afstandelijke groet in een meer intieme?

Sinds korte tijd ken ik een Noorse jongen. We kwamen te spreken over het groeten. Hij vertelde dat de mensen in Noorwegen hun wangen tegen elkaar aanleggen wanneer ze elkaar groeten. Hij deed het voor; zijn wang raakte kort mijn wang. Het was afstandelijk en intiem tegelijkertijd; de perfecte groet voor iemand die het even niet weet.