Nederland voor Europese Hof om discriminatie gepensioneerden

Foto ANP / Evert-Jan Daniels
Foto ANP / Evert-Jan Daniels

De Europese Commissie daagt Nederland voor de rechter wegens discriminatie van gepensioneerden in het buitenland. Dat meldt de Commissie vandaag.

De staat moet voorkomen bij het Europese Hof van Justitie omdat ze geen maatregelen heeft genomen om discriminatie van ouderen die in het buitenland wonen te stoppen. Bij het uitbetalen van pensioenen komen Nederlandse ouderen in het buitenland niet in aanmerking voor een aanvulling op het AOW die pensioengerechtigden in Nederland wel krijgen. Het gaat om een koopkrachttegemoetkoming voor gepensioneerden die sinds 1 juni 2011 inging.

De Commissie zegt hierover veel klachten van burgers te hebben ontvangen. De regels zijn volgens hen in strijd met het Europese recht en Nederland zou daarom verplicht zijn de tegemoetkoming ook aan Nederlandse gepensioneerden in andere EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland te betalen.

Nederland zou in mei 2012 al zijn gevraagd aan de situatie een eind te maken na eerdere waarschuwingen van de Commissie, maar de staat nam volgens de Commissie geen maatregelen. Daarom legt de Commissie het nu voor aan het Europese Hof. De Nederlandse regering nam de wet in 2011 ook tegen advies van de Raad van State in aan, schrijft het orgaan. De Raad van State waarschuwde al dat de wet niet in lijn was met Europese wetgeving.