Wat nou woestijngeloof

Gaan // lezing Michiel LeezenbergIslamitische filosofie19.30 uur, gratis, Universiteit Leidennrch.nl/sbq

De klassieke islamitische filosofie is het beste voorbeeld tegen de wijdverbreide mening dat de islamitische wereld nog geen Verlichting zou hebben doorgemaakt. Al in de tiende eeuw van onze jaartelling kende de islamitische wereld een stadse beschaving waarin niet alleen wetenschappen en literatuur bloeiden, maar waarin ook seculiere filosofen en radicale vrijdenkers een plaats hadden. In de twintigste eeuw zijn enkele islamitische denkers in de Arabische wereld herontdekt, vooral door seculiere Arabische nationalisten, die zich verzetten tegen zowel westerse culturele overheersing als tegen de toenemende rol van de islam in de openbaarheid. Universitair hoofddocent Michiel Leezenberg vertelt over Ibn Roesjd (Averroës), die tot een symbool werd voor een moderne, rationele en seculiere visie op de wereld.