Strijd CO -rechten nog niet gestreden 2

Het Europees Parlement (EP) heeft gisteren geprobeerd de handel in emissierechten te redden. De markt was echter nog niet onder de indruk. De prijs voor het recht om een ton CO2 te mogen uitstoten kelderde gisteren opnieuw 20 procent. Vanochtend kroop de prijs weer wat omhoog.

De milieucommissie van het EP stemde gisteren met 38 tegen 25 stemmen voor een beperking van emissierechten. Een voorgenomen veiling van nieuwe rechten zou moeten worden uitgesteld.

Het systeem van handel in emissierechten (ETS) is in 2005 ingevoerd om de uitstoot van kooldioxide (CO2) terug te dringen en te voldoen aan de Europese klimaatverplichting. Industrie en elektriciteitsbedrijven hebben bepaalde hoeveelheden uitstootrechten toegewezen gekregen. Stoten ze meer uit, dan moeten ze emissierechten bijkopen; houden ze over, dan kunnen ze rechten verkopen.

Volgens analisten hebben de bedrijven echter te veel rechten toegewezen gekregen. Bovendien is de uitstoot van CO2 door de recessie in Europa vanzelf teruggelopen. Met als gevolg dat de prijs van een ton emissierechten rond de 5 euro ligt, in plaats van de 30 à 40 euro die nodig zou zijn om de markt goed te laten functioneren.

De Europese Commissie wil het aantal rechten daarom beperken. De milieucommissie van het EP steunt dat voorstel nu. Het voltallige EP moet nog instemmen en ook de lidstaten moeten nog akkoord gaan.

Polen, een land met veel zware industrie en veel uitstoot van broeikasgassen, is tegen. Nederland, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn voor. Duitsland kan de doorslag geven, maar heeft nog geen positie ingenomen omdat er binnen de coalitie van CDU en FDP verschil van mening is over de veiling van nieuwe rechten.