Schelden en dreigen voor 'de waarheid'

Micha Kat was zelf niet in de rechtszaal, maar zijn dreigementen klonken er wel – uit naam van de waarheid. Flauwekul, oordeelt justitie.

Zelfbenoemd ombudsman Micha Kat moet ophouden mensen te bedreigen en te beledigen. Daarom eiste officier van justitie Nicole Vogelenzang gisteren een half jaar voorwaardelijk tegen de beheerder van de website Klokkenluideronline. Als Kat de journalisten, advocaten, een aanklager en een politicus die hij eerder beledigde binnen twee jaar weer lastigvalt, moet hij de cel in.

Wegens onder meer twee valse bommeldingen, drie doodsbedreigingen, zes gevallen van laster, belaging, belediging en vernieling vorderde justitie voor de Haagse rechtbank ook 120 uur werkstraf, en onvoorwaardelijk 105 dagen cel – die Kat in voorarrest al heeft uitgezeten.

Enigszins ironisch was het wel. De man die er volgens justitie een dagtaak aan heeft functionarissen te beledigen en te bedreigen, liet zo’n twintig trouwe aanhangers in de rechtszaal verweesd achter. Kat verscheen niet omdat hij zich bedreigd voelt. Hij heeft volgens zijn advocaat „serieuze angstproblemen” door de „enorme druk” van de strafzaak en heeft besloten in therapie te gaan. Kat zou vrijdag in Schiedam bij een caféruzie klappen hebben gekregen.

De verdachte liet zijn raadsman een verklaring voorlezen. Hij zou slachtoffer zijn van „een politiek proces” om „de waarheidsvinding te blokkeren”. Volgens officier Vogelenzang is er geen sprake van „een justitiële vendetta” tegen Kat.

De rechtbank nam gisteren het strafdossier door. Kat heeft de politie volgens de rechtbank verteld dat hij een website exploiteert die wordt gesponsord door het bedrijf Chipshol. Dat is de firma van vader en zoon Poot die al jaren, net als Kat, aandringen op onderzoek naar de voormalige hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie, Joris Demmink, wegens pedofilie.

In de rechtszaal werden bandopnamen afgespeeld waarop te horen was hoe Kat, soms onder eigen naam en soms onder die van oud-hoofdredacteur van NRC Handelsblad Folkert Jensma, opgewonden bedreigingen uit. Kat, die meestal belde vanuit zijn woning in Laos, heeft tegenover de politie toegegeven dat hij soms „harde woorden” uit. „Ik moest mijn frustraties afreageren.” De bedreigingen zouden volgens Kat vaak ook zijn geuit na het nuttigen van alcohol.

Volgens de reclassering is er gevaar voor recidive. Daarom vroeg het OM een voorwaardelijke straf, als stok achter de deur. Kat doet zich volgens Vogelenzang ten onrechte voor als martelaar van het vrije woord. Hij wil slechts „op stuitende wijze” mensen te kijk te zetten en beschuldigt ze ten onrechte van verschrikkelijke dingen als kinderverkrachting en moord. „Het doen van valse bommeldingen heeft niks te maken met journalistiek onderzoek of vrijheid van meningsuiting.” Uitspraak op 5 maart.