Ondanks problemen wil Mansveld beheer spoor bij Prorail laten

AMSTERDAM - ProRail en NS bouwen sinds eind december 2011 aan twee extra passages onder de sporen van Amsterdam Centraal. Het uitgraven loopt op schema. De afgelopen 11 weken zijn de sporen 2, 3 en 4 gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor de bouw van het laatste stuk van de nieuwe passages. Het werk onder de sporen is nu afgerond. Op zondag 2 december worden de sporen weer teruggeplaatst en wordt er nieuw grind gestort. ANP JERRY LAMPEN
AMSTERDAM - ProRail en NS bouwen sinds eind december 2011 aan twee extra passages onder de sporen van Amsterdam Centraal. Het uitgraven loopt op schema. De afgelopen 11 weken zijn de sporen 2, 3 en 4 gedeeltelijk verwijderd om plaats te maken voor de bouw van het laatste stuk van de nieuwe passages. Het werk onder de sporen is nu afgerond. Op zondag 2 december worden de sporen weer teruggeplaatst en wordt er nieuw grind gestort. ANP JERRY LAMPEN Werknemers van ProRail plaatsen op Amsterdam Centraal het spoor terug op een perron en storten nieuw grind. Foto ANP / Jerry Lampen

Prorail mag tot 2025 het spoor blijven beheren. Dat wil staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA), schrijft zij in een brief aan de Tweede Kamer. Over het functioneren van Prorail was de afgelopen tijd een hoop te doen.

De huidige ‘beheersconcessie’ loopt eind 2014 af. Mansveld wil deze concessie opnieuw voor tien jaar aan Prorail gunnen, hoewel de staatssecretaris onderkent dat de samenwerking tussen de spoorbeheerder en vervoerders als NS “geen gelijke tred gehouden” heeft met de toegenomen “complexiteit en gevoeligheid van het spoorysteem”. In de Kamer werd om die reden de afgelopen jaren gediscussieerd over de vraag of Prorail en NS niet weer samengevoegd moesten worden.

Mansveld kwam onlangs politiek in de problemen toen bleek dat haar ministerie een kritisch rapport over het functioneren van Prorail niet naar de Kamer had gestuurd. Het rapport van de Inspectie voor de Leefomgeving en Transport dateert van juni vorig jaar en waarschuwt dat de veiligheid op het spoor in het geding is omdat ProRail te veel op de prijs van onderhoud let, en te weinig op de kwaliteit. De aanbestedingsprocedure voor spooronderhoud, zo stelt de inspectie, zorgt voor “risico’s die invloed hebben op de veilige berijdbaarheid”.

Spoor moet in toekomst sneller herstellen van verstoringen

Mansveld denkt echter dat met het opnieuw voor jaren gunnen van de concessie aan Prorail “belangrijke verbeteringen” op het spoor gerealiseerd kunnen worden. In zo’n concessie kunnen namelijk voorwaarden worden gesteld waaraan de spoorbeheerder moet voldoen. Zo wil Mansveld onder meer dat het spoor sneller herstelt na grote verstoringen. Ook moeten de verschillende partijen op het spoor beter samenwerken. “De beheerconcessie is hier een belangrijk instrument voor.” Het kabinet besloot in 2011 al dat de NS tot 2025 treinen mag laten rijden over het hoofdrailnet.

Mansveld wil verder dat de exploitant van de Betuweroute Keyrail het enige loket en ‘ketenregisseur’ wordt voor het goederenvervoer over het spoor. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van de verladers, stelt zij. Het zorgt ook voor een goede ‘accommodatie’ van het goederenvervoer over het spoor, aldus de staatssecretaris.