‘Nieuwkomers moeten van Asscher integratiecontract ondertekenen’

DEN HAAG - Minister Ascher arriveert voor de ministerraad.
DEN HAAG - Minister Ascher arriveert voor de ministerraad. Minister Asscher wil het integratiedebat in een nieuwe fase loodsen zegt hij vandaag. Foto ANP / Phil Nijhuis

Minister Asscher van Sociale Zaken wil dat immigranten een contract gaan ondertekenen waarin ze de Nederlandse grondrechten en de rechtsstaat erkennen. In de Volkskrant zegt hij vandaag dat iedereen die zich inschrijft in een gemeente voortaan een dergelijk ‘participatiecontract’ moet tekenen.

De vicepremier is ook verantwoordelijk voor het integratiebeleid en stuurde gisteren zijn visie hierop naar de Kamer. De minister wil een “hartelijk en liefdevol”, maar ook “streng en duidelijk” beleid voeren waarbij immigranten zich bewust zijn van de normen en waarden van het land waar ze wonen. In de krant zegt Asscher dat immigratie niet te vrijblijvend mag worden omdat het anders leidt tot erosie.

Ook signaleert hij een hapering in de integratie:

“Er is zelfs sprake van achteruitgang in de manier waarop wordt aangekeken tegen homoseksualiteit, tegen joden, tegen vrouwen. We moeten duidelijker maken wat dit land zo geweldig maakt de vrijheid jezelf te zijn.”

Asscher wil norm stellen

Het participatiecontract moet het inburgeringsexamen aanvullen en geldt ook voor mensen uit de EU, Turkije en de Antillen, die geen inburgeringscursus hoeven te doen. De minister zegt het integratiedebat in een nieuwe fase te willen loodsen:

“We moeten ophouden met uitleggen waarom het allemaal niet lukt. We moeten de norm stellen.”

Asscher zoekt nog uit of het juridisch mogelijk is om het participatiecontract verplicht te stellen. Voor inwoners van de EU zal dat lastig worden omdat zij zich overal in de EU vrij mogen vestigen. Door het associatieverdrag met Turkije zal het ook lastig worden om Turkse immigranten beperkingen op te leggen.