Lijst met medische missers gelekt

De Inspectie voor de Gezondheidszorg is in verlegenheid gebracht doordat een lijst van mogelijke medische fouten in ziekenhuizen is uitgelekt. Het gaat om 1.000 zogeheten ‘calamiteiten’ – twijfelgevallen die ziekenhuizen in de afgelopen drie jaar zelf verplicht hebben gemeld bij de inspectie.

RTL Nieuws berichtte gisteren over de lijst, die de zender per post in handen zou hebben gekregen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft aangifte gedaan bij de politie omdat het om „zeer privacygevoelige informatie gaat”. RTL zegt in meer dan 700 gevallen over de persoonsgegevens van patiënten te beschikken.

Volgens een woordvoerder is de inspectie „geschrokken”. De instantie hecht er belang aan dat deze zaak „tot op de bodem wordt uitgezocht” en dat wordt uitgezocht wie er strafbare feiten heeft gepleegd waardoor de lijst bij de nieuwsorganisatie is beland. RTL doet geen mededelingen over de herkomst van de medische gegevens.

Minister Schippers (Volksgezondheid, VVD) laat via haar woordvoerder weten dat zij het „volstrekt onacceptabel” vindt dat gegevens van de toezichthouder bij anderen zijn terechtgekomen.

Het uitlekken van de gegevens komt op een gevoelig moment voor de inspectie. De toezichthouder in de zorg staat onder druk na twee kritische rapporten, die eind vorig jaar verschenen, over het functioneren van de dienst. Daarbij werd onder meer geconstateerd dat de inspectie klachten van patiënten en nabestaanden na een medische fout niet goed afhandelt. Burgers weten dikwijls niet wat er met een melding gebeurt.

Minister Schippers kondigde vorige week aan dat er een apart loket komt – een soort ombudsman buiten de inspectie – waar patiënten kunnen klagen over hun medische behandeling.

Op last van de minister zal de inspectie ook haar bezoeken aan zorginstellingen intensiveren en ook vaker onaangekondigd visitaties doen. Overigens zijn er ruim 90 ziekenhuizen; 1.000 gemelde calamiteiten in drie jaar zou erop wijzen dat elk ziekenhuis gemiddeld 3,5 mogelijke fouten per jaar meldt.