Gezonde verkoop

Een icoon van het Nederlandse financiële stelsel komt in buitenlandse handen. Nadat ABN Amro in 2007 werd verkocht aan drie partijen en uiteindelijk, goeddeels gestript van haar internationale activiteiten, in de moederschoot van de staat terugkeerde, is het nu de beurt aan Robeco. Het Rotterdamse beleggingsconcern, met bijna 190 miljard euro aan beleggingen, wordt voor 2 miljard euro verkocht aan het Japanse Orix. Verkoper is Rabobank, dat de opbrengst gebruikt om de balans te versterken. ING is bezig een deel van zijn internationale activiteiten af te stoten als voorwaarde voor de staatssteun die het concern na de kredietcrisis ontving. SNS Reaal werd onlangs genationaliseerd. DSB ging al eerder failliet.

Op het eerste gezicht is de verkoop van Robeco aan Orix een nieuwe, door de omstandigheden afgedwongen stap op het pad van de Nederlandse financiële sector richting de onbeduidendheid. Dat is niet zo. Deze transactie staat op zichzelf. De tijd dat banken zoals de Rabo vooral eigen beleggingsfondsen aan hun klanten verkochten is voorbij. Deze markt is opener geworden, en juist het bezit van een eigen vermogensbeheerder staat de keuzevrijheid nu eerder in de weg. De verkoop van Robeco lijkt dan ook een rationele beslissing. Gezien de op het oog gebrekkige belangstelling voor het Rotterdamse concern mogen de verkoop én de prijs die ontvangen is als een succes worden bestempeld. Tien maal de nettowinst van 197 miljoen euro is in het huidige klimaat niet slecht.

Dat wil niet zeggen dat de overname door Orix alleen maar gunstig is. Robeco is ook een kweekvijver voor de financiële sector, niet in de laatste plaats door de samenwerking met de Erasmus Universiteit. Dat het onder de nieuwe Japanse eigenaar zijn vleugels verder kan uitslaan in Azië klinkt veelbelovend. Maar de kwaliteit van de overnemende partij telt ook. Orix is een conglomeraat met veel verschillende activiteiten. Het valt te bezien of het daadwerkelijk een eigenaar wordt voor de lange termijn, of slechts een tijdelijke investeerder is die over een aantal jaren weer uitstapt.

Vooralsnog kan weinig anders worden gedaan dan het bedrijf op zijn woord te geloven: Robeco blijft een relatief zelfstandig onderdeel dat de vrijheid krijgt om te expanderen. In een vrije internationale economie horen grensoverschrijdende overnames er bij. Zo bezien pakt de verkoop aan Orix vooralsnog dubbel goed uit: een gezonde vermogensbeheerder die in Azië de boer op kan, en een verkopende bank die twee miljard euro sterker is. Als er in de toekomst al sprake zou zijn van spijt dan is dat, zoals het er nu naar uitziet, eerder in Japan dan hier.