Slotervaart in geweer tegen radicale moskee

Bewoners in Amsterdam Slotervaart zijn in het geweer tegen de Blauwe Moskee in hun wijk. Ze maken zich zorgen over de invloed van radicale prekers op de jeugd in de buurt.

De buurtbewoners hebben drie weken geleden een petitie met 350 handtekeningen aangeboden aan de ambassade van Koeweit. De moskee is grotendeels door dat land gefinancierd.

Afgelopen vrijdag nog sprak de omstreden shariageleerde Haitham al-Haddad uit Groot-Brittannië in de moskee. Vorig jaar verzorgde de radicale Amerikaanse islampreker Khalid Yasin er een lezing. Beiden zijn vooral populair bij jongeren.

Tweede Kamerleden van verschillende partijen hebben beide mannen eerder vergeefs geprobeerd buiten Nederland te houden. De twee zouden haat zaaien met hun uitspraken.

Ahmed Baadoud, voorzitter van stadsdeel Nieuw-West waarin Slotervaart ligt, zegt de petitie niet te kennen. Wel wist hij van de bezoeken van de omstreden islampredikers: „Als ze zich binnen de grenzen van onze wet uitlaten, zijn ze vrij om daar preken.”

De bewoners zeggen dat ze hun zorgen meermalen tegenover het moskeebestuur hebben geuit. Bestuursvoorzitter Yassin el Forkani van de Blauwe Moskee weerspreekt dat: „Sinds de opening van de moskee anderhalf jaar geleden, hoor ik uitsluitend blije bezoekers.”

El Forkani zegt dat het moskeebestuur niet voor een radicale islam staat. „Yasin en Al-Haddad hebben we uitgenodigd omdat ze veel jongeren aanspreken en omdat ze het debat kunnen aanzwengelen onder de bezoekers. Wij schrijven mensen niet voor hoe ze moeten geloven.”

De Blauwe Moskee, ontwikkeld door woningcorporatie De Alliantie, werd in 2009 verkocht aan de Federatie van Islamitische Organisaties in Nederland – die veiligheidsdienst AIVD als onderdeel van de Moslimbroederschap ziet. De FION stapte uit het bouwproject omdat ze de financiering niet rond kreeg. Uiteindelijk werd de moskee voornamelijk betaald door het ministerie voor Religieuze Zaken van Koeweit.

De woningcorporatie meldde bij de verkoop dat de moskee, met vijf leslokalen en een winkelruimte een ‘maatschappelijke functie’ zou krijgen. Volgens buurtbewoners kunnen zij er alleen terecht voor het gebed en niet voor sociale activiteiten.

De Alliantie heeft geen bemoeienis meer met de moskee, zegt een woordvoerder. Wel is indertijd afgesproken dat de corporatie de moskee terugkoopt als blijkt dat het geld ervoor uit een „niet gegoede bron” komt of als de moskee een functie vertolkt „die gevaar oplevert voor de Nederlandse samenleving”. Dit moet dan wel door „daartoe bevoegd gezag” worden vastgesteld.