Dit is een artikel uit het NRC-archief

Media

Vooroorlogse bladen online

De Koninklijke Bibliotheek (KB) heeft vijftig tijdschriften uit 1850-1940 online gezet. Op de website van de KB, die ook bezig is het archief van vele kranten online te ontzetten, zijn nu tachtig Nederlandse bladen in te zien; 1,5 miljoen pagina’s.

Een van de bijzondere bladen is De Vrijdagavond, Joodsch Weekblad (1924-1932) dat „den kring van Joodsche lezers aangenaam toebereid kosjer geestesvoedsel” wilde verschaffen. Het blad geeft zicht op het leven der Joden voor de Tweede Wereldoorlog. Ook interessant is Ons eigen tijdschrift (1922-1936) van chocoladefabriek Van Houten. Bij een pond cacao kreeg je een nummer, bij drie kilo een jaarabonnement.

Voor de sportfans is er De Corinthian (1924-1931) van voetbalclub Nederlandsche Corinthians, die het voetbal wilde behouden voor de betere standen. Tevergeefs. Voor de Duitsgezinden is er De Toekomst (1914-1918), een blad dat het opnam voor de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog. Ook tevergeefs. (NRC)