Dit is een artikel uit het NRC-archief
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politie, recht en criminaliteit

Moszkowicz heeft wel een beetje spijt

De hoogste tuchtrechter buigt zich donderdag over de levenslange schrapping van Bram Moszkowicz. Die probeert het noodlot af te wenden.

Bram Moszkowicz arriveert bij zijn kantoor, op de dag dat hij geschrapt werd.
Bram Moszkowicz arriveert bij zijn kantoor, op de dag dat hij geschrapt werd. Foto Olivier Middendorp

Tot voor kort was de verdediging van Bram Moszkowicz tegen beschuldigingen dat hij stelselmatig de gedragsregels van de advocatuur schond zelfbewust eenvoudig. Hij vergeleek de deken van de Amsterdamse orde van advocaten, Germ Kemper, met de trainer van FC Knudde. Zo’n man heeft eenvoudigweg het recht niet om hem, de Meester Messi van de advocatuur, terecht te wijzen.

Moszkowicz stak zelfs magistratelijk zijn middelvinger omhoog door in het geheel niet te verschijnen voor de tuchtrechters die zich vorig jaar in eerste instantie over de klachten aan zijn adres bogen. De Raad van Discipline oordeelde vervolgens dat het „niet verantwoord” is dat Moszkowicz nog langer als advocaat „de praktijk uitoefent”. Moszkowicz heeft volgens de tuchtrechter „stelselmatig diverse regels overtreden, de belangen van cliënten ernstig verwaarloosd en zich aan het wettelijk toezicht onttrokken”.

De Amsterdamse advocaat is nu van strategie veranderd. Met veel publicitair vertoon van nederigheid probeert Moszkowicz voor de zitting van de hoogste tuchtrechter – die donderdag in Den Bosch de hele dag voor zijn zaak heeft uitgetrokken – het tij te keren. „Waar ik objectief gezien fout heb gezeten, zoals door geen cursussen te doen en jaarrekeningen te laat in te leveren, betreur ik dat”, zei hij twee weken terug in Het Parool. En waar hij eerder verklaarde principieel geen opening van zaken te willen geven over het ontvangen van cash, zegt hij nu: „Ik zal ook beloven dat ik in de toekomst wél met de deken zal overleggen als cliënten contant willen betalen.”

In een „deemoedig tweegesprek”, zoals het weekblad Elsevier het noemt, met zijn „goede vriend” Leon de Winter zei Moszkowicz deze week dat „voortschrijdend inzicht” hem heeft veranderd. „Ik ga er geen geheim van maken dat ik fouten heb gemaakt. En dat ik me dat realiseer.”

Volgens magistraten die actief zijn in tuchtrechtspraak binnen de advocatuur, zullen deze excuses van Moszkowicz niet zonder meer betekenen dat de levenslange schrapping van tafel gaat. „Moszkowicz is bezig met een wel heel doorzichtig charmeoffensief. Maar ze zijn bij het Hof van Discipline ook niet gek. Met leuke verhaaltjes in de media alleen redt hij het echt niet”, zegt een raadsheer die tuchtzaken doet.

Het Hof van Discipline bestaat uit drie rechters en twee advocaten. Voorzitter is de Leeuwarder raadsheer J.C. van Dijk. Hij is volgens een collega „een directe en nuchtere rechter”. Geen type dat zich volgens een andere collega „door een leuke presentatie om de tuin laat leiden”.

Volgens leden van tuchtcolleges zal Moszkowicz moeten aantonen dat hij van zijn fouten heeft geleerd. In Het Parool wijst de advocaat erop dat hij recentelijk bijvoorbeeld de cursussen ‘Burenrecht en verjaring’ en ‘Beter omgaan met de zieke werknemer’ heeft gedaan. „Maar Moszkowicz is niet geschrapt omdat hij te weinig studiepunten haalde. Het is veel belangrijker dat hij kan aantonen dat hij de vijf cliënten die volgens de Raad van Discipline terecht een klacht tegen hem hebben ingediend alsnog tegemoet is gekomen”, aldus een tuchtrechter.

Uitgerekend op dat gebied is de houding van Moszkowicz onveranderd. De kritiek van cliënten verwerpt hij nog steeds, vertelt hij in Het Parool. „Dát is een verwijt dat ik tot op de dag van vandaag niet heb begrepen.”

Een van de cliënten die klaagde over Moszkowicz is een tot acht jaar cel veroordeelde drugshandelaar. De man heeft Moszkowicz naar eigen zeggen in 2008 voor juridische bijstand in drie etappes in totaal 60.000 euro contant betaald. De betaler kreeg geen kwitanties. Na lang aandringen kreeg de cliënt een urenspecificatie voor een bedrag van ongeveer 40.000 euro. „Twintigduizend euro heeft Moszkowicz volgens mij dus gewoon in eigen zak gestoken”, aldus de raadsman van de klager, Meindert Doornbos uit Assen.

Doornbos heeft tegen Moszkowicz aangifte gedaan wegens oplichting en valsheid in geschrifte. Hij is ook een civiele procedure begonnen tegen de maatschap Moszkowicz. „Tot nu toe is Moszkowicz mijn cliënt in het geheel niet tegemoet getreden. Er wordt geen enkel gebaar gemaakt. Ik heb zelfs nooit antwoord gekregen.”

In het verweerschrift dat Moszkowicz heeft ingebracht bij het Hof van Discipline, meldt Moszkowicz volgens Doornbos „niks inhoudelijks. Hij zegt dat hij op de zitting pas gaat reageren. Maar ik pik het niet dat ik op de zitting pas argumenten krijg te horen waar ik dan à la minute op moet antwoorden.”

Moszkowicz vindt ook dat een levenslange schrapping te zwaar is omdat de deken maar een half jaar onvoorwaardelijke straf had gevorderd. Die redenering klopt niet, zegt een voormalige deken. „Het is een bekend misverstand dat de deken in een tuchtzaak wordt vergeleken met een officier van justitie. De deken requireert niet, maar geeft een vrijblijvend advies. Het staat de tuchtrechter geheel vrij zelf een sanctie te bepalen.”

Volgens de ex-deken is de kans groot dat ook het Hof een levenslange schrapping oplegt. „Als de feiten die de Raad van Discipline vaststelde, niet nadrukkelijk veranderen, zal de schrapping gehandhaafd blijven.”

In dat geval zal Moszkowicz op zijn 52ste op zoek moeten naar ander emplooi.