Deskundigen in NRC: Máxima kreeg te snel titel ‘koningin’

Prinses Maxima tijdens de conferentie ‘The Future of Banking’ van de Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden. Foto ANP / Frank van Beek

Premier Rutte heeft prinses Máxima te vroeg de koninginnetitel in het vooruitzicht gesteld. Hij had haar titulatuur eerst wettelijk moeten regelen. Dat zeggen enkele vooraanstaande juridische deskundigen vanmiddag in NRC Handelsblad.

Zij wijzen erop dat de Wet lidmaatschap Koninklijk Huis spreekt van ‘Prinses der Nederlanden’ als echtgenote van de koning. Van koningin als echtgenote is geen sprake. “Rutte heeft voor zijn beurt gesproken”, zegt de Leidse hoogleraar staatsrecht Wim Voermans. “Een beslissing over de aanspreektitel van Máxima kan pas genomen worden na rijp beraad in het parlement.”

Toen koningin Beatrix haar terugtreden bekendmaakte, meldde Rutte dat Máxima bij de inhuldiging van Willem-Alexander de titel ‘koningin’ krijgt. De volledige titel luidt: Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau. Volgens de RVD is koningin “slechts” een aanspreektitel. “Deze is van de koningstitel afgeleid, en behoeft geen aparte wettelijke basis. De echtgenotes van koning Willem I, II en III waren ook koningin.” Volgens Voermans is echter door de Wet lidmaatschap koninklijk huis uit 2002 een nieuwe situatie ontstaan.

‘Onbegrijpelijk dat relevante wetgeving niet serieus genomen wordt’

Bestuursrechtdeskundige Twan Tak vindt het “onbegrijpelijk” dat kabinet en Kamer “relevante wetgeving niet serieus nemen. Het gaat om belangrijk staatsrecht en om een vrij nieuwe wet. Die kun je niet negeren onder verwijzing naar gewoonterecht uit de negentiende eeuw.”

Tak vreest verder dat de koninginnetitel van Maxima in het buitenland verwarring zal zaaien:

“Daar is men al een eeuw gewend dat de koningin uit Nederland ook het staatshoofd is. De verwarring die de koninginnetitel-nieuwe stijl veroorzaakt kan onze internationale relaties negatief beïnvloeden.”

De Amsterdamse advocaat Herman Loonstein waarschuwde in 2007 dat de koninginnetitel voor problemen kan zorgen. In het vakblad Ars Aequi schreef Loonstein dat “de huidige wettelijke regeling geen handvat geeft om aan Máxima na de troonsbestijging door Willem Alexander een andere titel te geven.” Loonstein zegt nu: “Ik vind het jammer dat er sindsdien geen maatregelen zijn genomen.”

D66 wil onderzoek naar titulatuur

D66-senator Hans Engels vindt dat Rutte voor 30 april moet nagaan of prinses Máxima koningin mag gaan heten. “Het zou slordig zijn als na 30 april blijkt dat Máxima de titel koningin eigenlijk niet mag voeren”, aldus Engels. “Indien nodig kan Rutte dan alsnog een wijziging van de wet door de Tweede en Eerste Kamer loodsen.”