Bekijk alle meteorietinslagen op aarde op een interactieve kaart

Een meteoriet viel vanochtend uit elkaar boven de Oeral met bijna duizend gewonden tot gevolg. Zeldzaam, maar het gebeurt vaker dat brokstukken uit de ruimte de aarde bereiken. Bekijk de inslagen op een interactieve kaart.

De data is afkomstig van US Meteorological Society en verwerkt op een kaart door The Guardian. De kaart toont waar wetenschappers sporen van meteorieten en kraters hebben gevonden. Sommige dateren van 2300 voor Christus. De kleur geeft de grootte van de brokstukken aan.

Met dank aan NRC-datajournalist Arlen Poort.

Zoom vooral even in op Nederland en zie dat in Nederland vier gevallen bekend zijn van neergekomen meteorieten en één twijfelgeval. Zo werden er in 1843 sporen van een meteorietinslag gevonden in Blauwkapel, Utrecht. Wikipedia schrijft er het volgende over:

De “Utrecht” meteoriet kwam op 2 juni 1843 neer in Blauwkapel. De inslag werd gezien door een boer (of zijn knecht) en hij haalde de ongeveer 7 kg wegende meteoriet van een meter diepte. De “Utrecht” meteoriet is de grootste van Nederland.

De Utrechtse Courant van 3 juni 1843 schreef er het volgende over:

‘Gisteren avond, ongeveer te 8 uur, is in de gemeente Blaauwkapel op een klein uur afstands van de stad een meteoorsteen neergevallen. Na eene hevige uitbarsting, uit drie of vier op elkaar volgende slagen bestaand, die eenige overeenkomst hadden met kanonschoten, werd een fluitend of huilend geluid waargenomen, dat door zijne vreemdaardigheid bij de dorpsbewoners eene angstige verbazing verwekte. De knecht van den landman Jan Teunisse Bosch, de paarden van het land brengende, zag op korte afstand van zich een zwaar lichaam in de grond slaan met zulk eene hevigheid, dat het zand tot op eene groote hoogte in de lucht opvloog. Zich van eene spade voorzien hebbende, keerde hij naar die plaats terug en vond den steen op eene diepte van drie voet op de zandlaag, die zich onderden kleibodem uitstrekt. Dezelve weegt 7 nederl. ponden, heeft eene onregelmatige, langwerpige gedaante, en is uitwendig met de aan deze raadselachtige ligchamen eigene zwarte korst omgeven, die slechts op eene plaats beschadigd is, waar de inwendige grijze stof des steens te voorschijn komt’.