Klimaat is ook een zaak voor de CIA

Some of tents belongs to Afghan nomads are seen surrounded by flood water after a rain fall in Kandahar, south of Kabul, Afghanistan on Monday, Feb. 8, 2010. (AP Photo/Allauddin Khan) Overstroming in Kandahar (Foto AP)

Dat ze bij Defensie het weer goed in de gaten moeten houden, weet iedereen die wel eens wat heeft gelezen over Napoleons veldtocht naar Rusland of over het beleg van Stalingrad. Militairen die weten wat ze kunnen verwachten hebben een voorsprong op hun tegenstanders. Daarom wordt volgens een studie van het Center for the Environment van de Harvard Universiteit de relatie tussen nationale (in dit geval: Amerikaanse) veiligheid en klimaat alleen maar complexer.

‘De lessen van het verleden hebben weinig waarde als gids voor de toekomst’, zegt co-auteur Michael McElroy. ‘Onverwachte veranderingen in de lokale weersgesteldheid lijken in het klimaat gewoon te worden, en we zijn daarop niet voorbereid.’

Voorspelbaarheid is een belangrijk wapen als het om veiligheid gaat. Vooral de toename van extreem weer heeft volgens de onderzoekers grote gevolgen voor de strategische belangen van de VS. Dit is wat de onderzoekers schrijven:

The extent and pace of climate changes will lead to potential impacts on food, water, energy and economic security. Observed change in the climate system is an issue of ongoing concern for the US. Recent unusual extreme weather phenomena worldwide, such as droughts, floods, severe storms, and heat waves raise the specter of significant impacts of changing climate in the near term. The authors sought to consider what one could expect in the period of the next decade – would these anomalous climate extremes persist?

Volgens het onderzoek, waaraan werd meebetaald door de CIA, zal de toename van extreem weer gewoon doorgaan. De onderzoekers gaan er daarom vanuit dat klimaatverandering gevolgen zal hebben voor veiligheidskwesties zoals de toegang tot schoon drinkwater, energiezekerheid, voedselveiligheid en ‘kritische infrastructuur’. De traditionele benadering, dat klimaatverandering heel geleidelijk komt en iets is van de verre toekomst, achten zij vanuit het perspectief van de nationale veiligheid onhoudbaar.

Het onderzoek beschrijft een paar belangrijke regio’s waar de gevolgen op korte termijn merkbaar kunnen zijn: toenemende hitte en droogte in Mexico, watergebrek in het oostelijke Middellandse Zee-gebied, veranderend patroon van de moesson in Noord-India en Pakistan, verdwijnend zeeijs in de Arctische regio en dalende concentratie van aerosols in China (door succesvol milieubeleid), die gevolgen kan hebben voor het klimaat.

Een belangrijkste verbindende schakel tussen defensie en klimaat is energie. Dat concludeerde Sharon Burke, de Amerikaanse onderminister van Defensie, begin deze maand tijdens een bijeenkomst met bedrijfsleven en politici. Het Pentagon is de grootste consument van brandstof in de VS, en misschien zelfs wel in de hele wereld. Het ministerie gaf vorig jaar 20 miljard dollar uit aan brandstof. Eén maand Afghanistan kostte het Amerikaanse leger 170 miljoen liter benzine. Militairen sjouwen met zware batterijen om de elektronica voor hun moderne oorlogvoering te kunnen gebruiken.

Niets is volgens Burke dan ook meer gebaat bij energie-efficiency en schone energie (dat wil zeggen hernieuwbare energie die op de plaats zelf opgewekt kan worden) dan defensie.

Behalve dan misschien het klimaat.