Zorg Kamer over misbruik

De Tweede Kamer wil een nieuwe hoorzitting over kindermisbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. De Kamer is geïnformeerd door slachtofferorganisaties dat een deel van de misbruikslachtoffers niet goed geholpen wordt.

Niet alle congregaties, ordes en bisdommen zouden het advies van de commissie-Deetman uitvoeren. Die commissie onderzocht het misbruik, op verzoek van de R.K.-Kerk. De commissie adviseerde ook over de nazorg van de slachtoffers, en over de afhandeling van klachten.

De bisschoppen en de oversten van de gezamenlijke ordes en congregaties zegden toe het advies te zullen uitvoeren. Maar een deel van de kerkelijke instellingen werkt niet mee schaderegelingen en erkent geen of onvoldoende schuld. VVD-Kamerlid Van der Steur wil een einde aan „dit afschuwelijke hoofdstuk”. De Kamer hoort vertegenwoordigers van de Kerk, slachtoffers en voormalig commissievoorzitter Deetman.