Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Zorg

‘Ook problemen bij anesthesiologie-afdeling Ruwaard Ziekenhuis’

In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben zich behalve op de afdeling cardiologie ook ernstige problemen voorgedaan op de afdeling anesthesiologie.
In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben zich behalve op de afdeling cardiologie ook ernstige problemen voorgedaan op de afdeling anesthesiologie. Foto ANP / Arie Kievit

In het Ruwaard van Putten Ziekenhuis in Spijkenisse hebben zich behalve op de afdeling cardiologie ook ernstige problemen voorgedaan op de afdeling anesthesiologie, schrijft het vakblad Medisch Contact vandaag op basis van eigen onderzoek.

Door wantrouwen, conflicten en verdeeldheid binnen de vijfkoppige maatschap was de kwaliteit op de afdeling anesthesiologie volgens het vakblad jarenlang beneden de maat. Het blad spreekt van een “jarenlang ernstig disfunctionerende afdeling Anesthesiologie”. Ook was de patiëntveiligheid in het geding. Daarnaast waren de verhoudingen met andere vakgroepen, waaronder gynaecologie, ernstig verstoord.

Uiteindelijk besloot interim-topman Frits van den Broek, die tot de zomer leiding gaf aan het ziekenhuis, de toelatingsovereenkomsten van de vijf artsen op te zeggen. Van den Broek in een verklaring aan het blad:

“Als een maatschap helemaal niet meer functioneert wegens extreme spanningen, moet je ingrijpen. Daartoe moet je alleen overgaan in extreme gevallen, maar dat betrof het hier ook. Bovendien is de Anesthesiologie een afdeling waarvan het hele ziekenhuis afhankelijk is.”

Het Ruwaard van Putten wilde tegenover het vakblad niet reageren op het onderzoek.

Alle sterfgevallen in het ziekenhuis worden onderzocht

Het Ruwaard raakte half november in opspraak door het hoge aantal sterfgevallen op de afdeling cardiologie. Al langer was bekend dat er bovengemiddeld veel patiënten stierven. Mogelijk handelden de cardiologen niet correct.

Dat werd pas echt een probleem toen de Inspectie voor de Gezondheidszorg besloot het ziekenhuis onder verscherpt toezicht te plaatsen en de afdeling cardiologie tijdelijk te sluiten. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt een onderzoek in naar het Ruwaard van Putten Ziekenhuis.

Uit rapporten van de inspectie bleek dat vijftien hartpatiënten in 2010 mogelijk onnodig zijn gestorven. Nog eens 36 medische dossiers riepen zulke vragen op, dat de inspectie nu álle sterfgevallen in dat ziekenhuis van de afgelopen twee jaar onder de loep neemt. Onder andere op de longafdeling, intensive care en interne geneeskunde zouden patiënten ook onnodig zijn gestorven.

Het ziekenhuis kondigde in december aan te stoppen als zelfstandig ziekenhuis.