Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Immigratie

Bevolking groeit traag - weinig kinderen en minder immigratie

Kerstkindje Azra werd vorig jaar op 25 december geboren. In 2012 werden relatief maar heel weinig nieuwe Nederlanders geboren. ANP / Robin Utrecht

Nederland telde op 1 januari dit jaar bijna 16,8 miljoen inwoners. Dat zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 48 duizend meer dan een jaar eerder. Een groei dus, maar wel een groei die erg traag is.

Voor die langzame groei zijn twee verklaringen: de historisch lage ‘natuurlijke aanwas’ en het sterk gedaalde ‘saldo buitenlandse migratie’.

Met natuurlijke aanwas bedoelt het CBS het aantal kinderen dat in 2012 werd geboren minus het aantal mensen dat dat jaar stierf. Vorig jaar werden er slechts 35 duizend kinderen meer geboren dan dat er mensen stierven. Sinds 1871 was dit verschil niet zo klein. In 2012 werden slechts zo’n 175.000 kinderen geboren. En dat is op zijn beurt het laagste aantal sinds midden jaren tachtig van de twintigste eeuw.

Bovendien emigreren de laatste drie jaar steeds meer mensen uit Nederland. Daarbij komt dat er in 2012 voor het eerst sinds 2006 minder immigranten ons land binnenkwamen. Daardoor kwamen er in 2012 per saldo door immigratie slechts 13 duizend mensen bij, tegen 30 duizend in 2011.

Vooral uit Azië en Afrika kwamen in 2012 minder migranten, registreert het CBS. Aan de stijging van het aantal immigranten uit het Midden-Oosten en Oost-Europa is bovendien ook een eind gekomen. De emigratie van deze groepen uit Nederland groeide juist.

Wel nam afgelopen jaar de immigratie vanuit Zuid-Europese landen toe, als gevolg van de economische crisis in die regio.